Pagina delen

Raad 13 juli 2021 (19:30 - 23:00)

Datum 13-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Heropening
2a Amendement: Gebiedsvisie Samen Emerpark - Toegankelijkheid Emerpark
Griffienummer: 2021-A0014
2b Gebiedsvisie Samen Emerpark, De groene huiskamer van Zutphen
Griffienummer: 2021-0066
3a Amendement: Herinrichting Schupstoel - Wilhelminafontein op de Schupstoel
Griffienummer: 2021-A0016
3b Herinrichting Schupstoel
Griffienummer: 2021-0068
4 Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024
Griffienummer: 2021-0055
5 Overdracht van Plan van Aanpak LHBTI+ tot beleidsvorming en uitvoeringsagenda aan het college van B&W
Griffienummer: 2021-0073
6 Motie: Op weg naar een inclusieve samenleving
Griffienummer: 2021-M0017
7 Motie: Artikel 1 op alle scholen
Griffienummer: 2021-M0018
8 Sluiting

Handelingen

Er zijn nog geen handelingen gepubliceerd voor deze vergadering.