Pagina delen

Raad 13 januari 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 13-01-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 2 december 2013 (21:30 - 23:00)
4b Handelingen Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00)
5 Lijst ingekomen stukken Raad 13 januari 2014
Griffienummer: 2013-0187
6 Vermoedelijke hamerstukken
6b Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel 'Broederenklooster - Bedrijfsplan en aanvraag krediet'
Griffienummer: 2014-0001
7 Erfgoedagenda Gemeente Zutphen 2013
Griffienummer: 2013-0177
8 Sluiting