Pagina delen

Raad 13 februari 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 13-02-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven
Griffienummer: 2016-M0015
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 30 januari 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 13 februari 2017
Griffienummer: 2017-0015
6 Hamerstukken
6a GGD NOG Uitgangspuntennota 2018
Griffienummer: 2017-0007
6b Aanpassing Regeling regio Stedendriehoek 2017
Griffienummer: 2017-0008
6c Vaststellen bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"
Griffienummer: 2017-0009
6d Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"
Griffienummer: 2017-0011
6e Concept kadernota VNOG 2018-2021 en zerobased begroting 2017-2021
Griffienummer: 2017-0013
6f Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2016
Griffienummer: 2017-0006
7 Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0010
8a Amendement: Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen - Go, No go moment
Griffienummer: 2017-A0001
8b Amendement: Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen - Ook andere opties uitwerken
Griffienummer: 2017-A0002
8c Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen
Griffienummer: 2016-0160
9 Motie: Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars
Griffienummer: 2016-M0031
10 Sluiting