Pagina delen

Raad 12 september 2022 (19:30 - 23:00)

Datum 12-09-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Be√ędiging van een nieuw Forumlid
4 Algemeen spreekrecht
5 Actieve informatievoorziening vanuit het college
6 Vragen betreffende de actualiteit
7 Vaststellen Handelingen
7a Handelingen Raad 2 juni 2022
7b Handelingen Raad 1 juli 2022
7c Handelingen Raad 4 juli 2022
8 Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2022
Griffienummer: 2022-0075
9 Hamerstukken
9a Toetreding gemeente Brummen tot de gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking
Griffienummer: 2022-0078
Bespreekstukken
10 Starten met een verruimde uitvoering van het Kindpakket en de Meedoenregeling
Griffienummer: 2022-0077
11 Tijdelijke subsiedieregeling voor culturele instellingen
Griffienummer: 2022-0079
12a Amendement: Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet - minimum kwaliteitseisen aan participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet
Griffienummer: 2022-A0010
12b Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet
Griffienummer: 2022-0054
13a Vaststellen bestemmingsplan "Park Helbergen, eerste herziening" (NL.IMRO.0301.bp0904HBergen1herz-vs1) met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan
Griffienummer: 2022-0076
13b Motie: (Her)huisvesting dieren Helbergen
Griffienummer: 2022-M0036
14 Moties vreemd aan de orde van de dag
14a Motie: Carnivoor Geef het door
Griffienummer: 2022-M0014
14b Motie: Jongerenlintje
Griffienummer: 2022-M0012
14c Motie: Energiearmoede bestrijding
Griffienummer: 2022-M0037
15 Sluiting

Handelingen

Er zijn nog geen handelingen gepubliceerd voor deze vergadering.