Pagina delen

Raad 12 september 2016 (21:30 - 23:00)

Datum 12-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en be√ędiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van de heer H. Brouwer als raadslid
3c Be√ędiging van de heer Brouwer als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4a1 Motie: Behoud bomen provinciaalse weg
Griffienummer: 2015-M0003
4a2 Motie: Opstarten structureel overleg met alle sportverenigingen teneinde een gezamenlijke Sportroefeldag te organiseren
Griffienummer: 2015-M0013
4a3 Motie: Sportnota
Griffienummer: 2015-M0018
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 04 juli 2016
6 Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2016
Griffienummer: 2016-0106
7 Hamerstukken
7b Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1
Griffienummer: 2016-0095
7c Koopovereenkomst Leesten-Oost LE5 en Gerard Doustraat
Griffienummer: 2016-0097
7d Bestemmingsplan Valckstraat 30
Griffienummer: 2016-0098
7e Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Valckstraat 30
Griffienummer: 2016-0099
7g Bekrachtiging geheimhouding raamwerkovereenkomst tussen Flamco en Delta
Griffienummer: 2016-0108
8 Motie: Huishoudelijke zorg in gemeentelijke handen
Griffienummer: 2016-M0013
9 Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016
Griffienummer: 2016-0094
10 Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2016-0102
11 Agenda Sport & Bewegen
Griffienummer: 2016-0100
12 Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop
Griffienummer: 2016-0107
13 Sluiting