Pagina delen

Raad 12 januari 2015 (21:30 - 23:00)

Datum 12-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en be√ędiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating dhr. G.J.H. Pelgrim als raadslid
Griffienummer: 2014-0186
3c Be√ędiging van de heer G.J.H. Pelgrim als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4a1 Motie: Verbetering huishoudelijke hulp
Griffienummer: 2014-M0009
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen raad 15 december 2014
5b Handelingen raad 16 december 2014
6 Lijst ingekomen stukken Raad 12 januari 2015
Griffienummer: 2014-0182
7 Vermoedelijke hamerstukken
7a Kwijtschelding voor ondernemers
Griffienummer: 2014-0180
8 Motie: Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen
Griffienummer: 2014-M0021
9 Motie: Een welkom AZC in Zutphen
Griffienummer: 2014-M0022
10 Sluiting