Pagina delen

Raad 12 februari 2018 (21:30 - 23:00)

Datum 12-02-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld
Griffienummer: 2017-M0014
2a2 Motie: Beheerplan zwembad de IJsselslag
Griffienummer: 2017-M0032
2b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 29 januari 2018
6 Lijst ingekomen stukken Raad 12 februari 2018
Griffienummer: 2018-0012
7 Hamerstukken
7a GGD NOG Uitgangspuntennota 2019
Griffienummer: 2018-0010
7b Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2018-0011
8 Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2017-0173
9 Motie: Behoud kinderboerderij De Schouw
Griffienummer: 2018-M0001
10 Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018
Griffienummer: 2017-M0013
11 Motie: Kosten en mogelijkheden recreatiebad met glijbaan en buitenbad op een rij
Griffienummer: 2018-M0005
12 Motie: Statiegeldalliantie
Griffienummer: 2018-M0003
13 Motie: Kansen voor ieder kind
Griffienummer: 2018-M0006
14 Budget voor de ontwikkelingen in het Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-0013
15 Motie: Tegemoetkoming in de kosten voor evenementen-organisatoren
Griffienummer: 2018-M0004
16 Motie: Werknemerscoƶperatie huishoudelijke hulp
Griffienummer: 2018-M0008
17 Motie: Vaste dienstverbanden Zutphense thuiszorgers
Griffienummer: 2018-M0014
18 Sluiting