Pagina delen

Raad 12 december 2022 (19:00 - 23:00)

Datum 12-12-2022 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen (nog niet beschikbaar)
7 Lijst ingekomen stukken Raad 12 december 2022
Griffienummer: 2022-0109
8 Hamerstukken
8a Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2022
Griffienummer: 2022-0104
8b 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022
Griffienummer: 2022-0105
8c Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2022-2
Griffienummer: 2022-0101
8d Benoeming Forumlid Niels Segaar voor Partij voor de Dieren
Griffienummer: 2022-0111
8e Benoeming Martijn Siemes als Forumvoorzitter
Griffienummer: 2022-0112
Bespreekstukken
9a Amendement: Grondstoffenrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2023-2027 - Go no go uitrol grondstoffenplan 2023-2027 na evaluatie bevindingen pilots
Griffienummer: 2022-A0026
9b Grondstofrijk Zutphen, Grondstoffenplan 2023-2027
Griffienummer: 2022-0102
9c Motie: Een grondstoffenplan voor iedereen
Griffienummer: 2022-M0059
9d Motie: De juiste aanpak voor een grondstoffenplan
Griffienummer: 2022-M0060
9e Motie: Actief inzetten op produceren van minder afval
Griffienummer: 2022-M0061
10 Verstrekken financiƫle steun voor realisatie Buurthuis De Hoven
Griffienummer: 2022-0107
11 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-2
Griffienummer: 2022-0100
12a Amendement: Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2023 - Belastingtarief hondenbelasting
Griffienummer: 2022-A0027
12b Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2023
Griffienummer: 2022-0108
12c Motie: Afschaffen hondenbelasting
Griffienummer: 2022-M0062
13 Aanvragen krediet IJsselkade 3e fase
Griffienummer: 2022-0110
14 Verstrekken lening aan IJssel Warmte BV
Griffienummer: 2022-0106
Schorsing van 20:45 uur tot 21:00 uur
16 Afscheid Burgemeester Annemieke Vermeulen
16a Heropening van de vergadering door de plaatsvervangend voorzitter van de raad, mevrouw Y. ten Holder
16b Welkom door de plaatsvervangend voorzitter aan alle aanwezigen en genodigden
16c Speech door Commissaris van de Koning John Berends
16d Speech door waarnemend voorzitter van de raad Yvonne ten Holder
16e Speech door oud-wethouder Annelies de Jonge
16f Afscheidsspeech door burgemeester Annemieke Vermeulen
17 Sluiting

Handelingen

Er zijn nog geen handelingen gepubliceerd voor deze vergadering.