Pagina delen

Raad 11 september 2017 (22:00 - 23:00)

Datum 11-09-2017 Tijd 22:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018
Griffienummer: 2017-M0013
3a2 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld
Griffienummer: 2017-M0014
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 23 juni 2017
4b Handelingen Raad 3 juli 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 11 september 2017
Griffienummer: 2017-0103
6 Hamerstukken
6b Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0097
6c Vervangen technische installaties en aanbrengen WKO-installatie in het stadhuis
Griffienummer: 2017-0099
6d Intrekken regionale afspraken financiƫle solidariteit jeugdhulp
Griffienummer: 2017-0092
7 Begrotingswijziging regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2017-0096
8 Sluiting