Raad 11 september 2017 (22:00 - 23:00)

Datum: 11-09-2017 Tijd: 22:00 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 11 september 2017 (22:00 - 23:00)

Datum: 11-09-2017
Tijd: 22:00 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018
Griffienummer: 2017-M0013
3a2 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld
Griffienummer: 2017-M0014
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 23 juni 2017
4b Handelingen Raad 3 juli 2017
5 Lijst ingekomen stukken Raad 11 september 2017
Griffienummer: 2017-0103
6 Hamerstukken
6b Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0097
6c Vervangen technische installaties en aanbrengen WKO-installatie in het stadhuis
Griffienummer: 2017-0099
6d Intrekken regionale afspraken financiële solidariteit jeugdhulp
Griffienummer: 2017-0092
7 Begrotingswijziging regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2017-0096
8 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 11-09-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl