Pagina delen

Raad 11 oktober 2021 (19:30 - 23:00)

Datum 11-10-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Afscheid van een raadslid en toelating en be√ędiging van een nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating de heer J. Lok als raadslid en opvolger van mevrouw M. Schriks
Griffienummer: 2021-0105
3c Be√ędiging van de heer J. Lok als raadslid
4 Algemeen spreekrecht
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 20 september 2021
6 Lijst ingekomen stukken Raad 11 oktober 2021
Griffienummer: 2021-0088
Bespreekstukken
7a Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor windenergie in Zutphen
Griffienummer: 2021-A0019
7b Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor zonneparken in Zutphen
Griffienummer: 2021-A0020
7c Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Afwegingskader wind- en zonne-energie
Griffienummer: 2021-A0021
7d Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio
Griffienummer: 2021-0082
Ingetrokken amendementen
7e Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor windenergie en zonneparken in Zutphen
Griffienummer: 2021-A0017
7f Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Afwegingskader toetsen initiatieven
Griffienummer: 2021-A0018
8 Verordening fysieke leefomgeving Zutphen 2021
Griffienummer: 2021-0099
9 Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet
Griffienummer: 2021-0097
10 Bomenbeleidsplan, Visie op Zutphense bomen, juli 2021
Griffienummer: 2021-0098
11 Beleidsplan Handhaving sociaal domein gemeente Zutphen 2021-2024
Griffienummer: 2021-0079
12 Hamerstukken
12a Bestemmingsplan Noorderhaven, Kompaan College
Griffienummer: 2021-0094
13 Moties vreemd aan de orde van de dag
13a Motie: Duurzaam en integraal herstelplan Corona
Griffienummer: 2021-M0021
13b Motie: Corona Gedenkplaats
Griffienummer: 2021-M0029
13c Motie: Broederenkerk blijvend publiek toegankelijk
Griffienummer: 2021-M0033
13d Motie: Anti-speculatiebeding voor betaalbare woningen
Griffienummer: 2021-M0030
13e Motie: Huisvesting Popcollege Zutphen
Griffienummer: 2021-M0034
14 Actieve informatievoorziening vanuit het college
15 Vragen betreffende de actualiteit
16 Sluiting