Pagina delen

Raad 11 oktober 2021 (19:30 - 23:00)

Datum 11-10-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Afscheid van een raadslid en toelating en beëdiging van een nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating de heer J. Lok als raadslid en opvolger van mevrouw M. Schriks
Griffienummer: 2021-0105
3c Beëdiging van de heer J. Lok als raadslid
4 Algemeen spreekrecht
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 20 september 2021
6 Lijst ingekomen stukken Raad 11 oktober 2021
Griffienummer: 2021-0088
Bespreekstukken
7a Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor windenergie in Zutphen
Griffienummer: 2021-A0019
7b Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor zonneparken in Zutphen
Griffienummer: 2021-A0020
7c Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Afwegingskader wind- en zonne-energie
Griffienummer: 2021-A0021
7d Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio
Griffienummer: 2021-0082
Ingetrokken amendementen
7e Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor windenergie en zonneparken in Zutphen
Griffienummer: 2021-A0017
7f Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Afwegingskader toetsen initiatieven
Griffienummer: 2021-A0018
8 Verordening fysieke leefomgeving Zutphen 2021
Griffienummer: 2021-0099
9 Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit onder de Omgevingswet
Griffienummer: 2021-0097
10 Bomenbeleidsplan, Visie op Zutphense bomen, juli 2021
Griffienummer: 2021-0098
11 Beleidsplan Handhaving sociaal domein gemeente Zutphen 2021-2024
Griffienummer: 2021-0079
12 Hamerstukken
12a Bestemmingsplan Noorderhaven, Kompaan College
Griffienummer: 2021-0094
13 Moties vreemd aan de orde van de dag
13a Motie: Duurzaam en integraal herstelplan Corona
Griffienummer: 2021-M0021
13b Motie: Corona Gedenkplaats
Griffienummer: 2021-M0029
13c Motie: Broederenkerk blijvend publiek toegankelijk
Griffienummer: 2021-M0033
13d Motie: Anti-speculatiebeding voor betaalbare woningen
Griffienummer: 2021-M0030
13e Motie: Huisvesting Popcollege Zutphen
Griffienummer: 2021-M0034
14 Actieve informatievoorziening vanuit het college
15 Vragen betreffende de actualiteit
16 Sluiting

Handelingen

Er zijn nog geen handelingen gepubliceerd voor deze vergadering.

Agenda's 11-10-2021

Behandeld in