Pagina delen

Raad 11 mei 2020 (19:30 - 23:00)

De raad vergadert op maandagavond 11 mei over de agendapunten 1 tot en met 11. Klik hier voor live uitzending 11 mei
Dinsdagavond 12 mei is het vervolg van de raadsvergadering; de agendapunten 12a tot en met 14. klik hier voor live uitzending 12 mei

Datum 11-05-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Opschorten verkoop vastgoed met betrekking tot kunst en cultuur en gezondheid
Griffienummer: 2020-M0008
2a2 Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool
Griffienummer: 2019-M0021
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a. Handelingen Raad 20 april 2020
7 Hamerstukken
7a Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij (Her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Zutphen 2020
Griffienummer: 2020-0021
7b Bekrachtiging geheimhouding BZK aanvraag versie 27-03-2020
Griffienummer: 2020-0037
8 Krediet voor investeringen voor vervanging toplagen bij drie kunstgrasvelden en aanpassing van vijf kunstgrasvelden
Griffienummer: 2020-0032
9 'Visie sport en bewegen, gemeente Zutphen'
Griffienummer: 2020-0018
10a Amendement: Strategische visie uitwerken in beleidsplannen
Griffienummer: 2020-A0005
10b Vaststellen Strategische visie sociaal domein Zutphen 'een sterke inclusieve samenleving'
Griffienummer: 2020-0029
11 Lijst ingekomen stukken Raad 11 mei 2020
Griffienummer: 2020-0033
12a Amendement: Witte vleugel uitzonderen van te verkopen vastgoed
Griffienummer: 2020-A0002
12b Amendement: Voorbereiding verkoop na broedplaatsenbeleid
Griffienummer: 2020-A0003
12c Amendement: Verkoop pand Schoolstraat
Griffienummer: 2020-A0004
12d (Her)indeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille Zutphen 2020
Griffienummer: 2020-0020
12e Motie: Verantwoord verkopen
Griffienummer: 2020-M0006
12f Motie: Bestendiging cultureel maatschappelijke functie Witte vleugel
Griffienummer: 2020-M0009
13 Motie: Meer ruimte voor de horeca agv verruimde maatregelen
Griffienummer: 2020-M0012
14 Sluiting