Raad 11 maart 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 11-03-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Zaal: Burgerzaal Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 11 maart 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 11-03-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2a1 Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein
Griffienummer: 2018-M0033
2b Vaststelling van de agenda
3 Actieve informatievoorziening vanuit het college
4 Vragenkwartiertje
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 28 januari 2019
6 Lijst ingekomen stukken Raad 11 maart 2019
Griffienummer: 2019-0003
7 Hamerstukken
7a Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2018
Griffienummer: 2019-0006
7b Benoeming André Holtslag tot Forumlid, ontslag Tim Marks als Forumlid, benoeming Irene Kleinrensink tot Forumvoorzitter en ontslag Liza Luesink als Forumvoorzitter
Griffienummer: 2019-0005
8 Memo stand van zaken Kermis
9 Visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018
Griffienummer: 2018-0134
10 GGD NOG; Bestuursagenda 2019-2023 en financieel kader 2020
Griffienummer: 2019-0007
11 Motie: Geef de jeugd een stem!
Griffienummer: 2019-M0001
12 Motie: Deelname convenant Zero emissie doelgroepenvervoer 2025
Griffienummer: 2019-M0002
13 Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken
Griffienummer: 2019-M0003
14 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 11-03-2019

Beschikbare agenda's
Raad
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl