Pagina delen

Raad 11 april 2016 (21:30 - 23:00)

Datum 11-04-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Afschaffen jeugdloon Zutphen
Griffienummer: 2015-M0030
3a2 Motie: Organisatie WGR Het Plein
Griffienummer: 2015-M0029
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 14 maart 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 11 april 2016
Griffienummer: 2016-0034
6 Hamerstukken
6a Verordening op de vertrouwenscommissie 2016 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2016-0023
6b Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016
Griffienummer: 2016-0039
7 Motie: Toegankelijkheid de norm, ontoegankelijk de uitzondering!
Griffienummer: 2016-M0008
8 Motie: Energieneutraal bouwen: 'Nul op de meter'
Griffienummer: 2016-M0005
9 Motie: Maatwerk voor vluchtelingen: nieuw talent voor Nederland
Griffienummer: 2016-M0006
10 Hanzehof: "Noodscenario"
Griffienummer: 2016-0037
11 Opdrachten en Begroting decentralisaties Sociaal Domein 2016
Griffienummer: 2016-0035
12 Extra middelen huishoudelijke hulp
Griffienummer: 2016-0040
13 Sluiting