Pagina delen

Raad 10 oktober 2022 (19:30 - 23:00)

Datum 10-10-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen openbare Raad 13 en 29 september 2022
6b Handelingen besloten vergadering raad 13, 22 en 29 september 2022
7 Lijst ingekomen stukken Raad 10 oktober 2022
Griffienummer: 2022-0087
8 Hamerstukken
8a Bekrachtiging geheimhouding handelingen raad 13, 22 en 29 september 2022
Griffienummer: 2022-0090
8b GGD NOG - zienswijze indexering Programmabegroting GGD 2023
Griffienummer: 2022-0082
8c Verordening benoeming vertrouwenscommissie waarnemend burgemeester gemeente Zutphen 2022.
Griffienummer: 2022-0091
Bespreekstukken
9a Inzet Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede
Griffienummer: 2022-0084
9b Isolatieaanpak Energiearmoede
Griffienummer: 2022-0089
9c Motie: Uitvoeren en financiering motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag
Griffienummer: 2022-M0038
Ingetrokken motie
9d Motie: Energiearmoede bestrijding
Griffienummer: 2022-M0037
Vervolg bespreekstukken
10 Procesnotitie Omgevingsvisie gemeente Zutphen
Griffienummer: 2022-0083
11 Moties vreemd aan de orde van de dag
Aangehouden motie
11a Motie: Toekomst voor kinderboerderij De Schouw
Griffienummer: 2022-M0039
12 Sluiting