Pagina delen

Raad 10 oktober 2016

Datum 10-10-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen Raad 26 september 2016
4b Handelingen Raad 29 september 2016
5 Lijst ingekomen stukken Raad 10 oktober 2016
Griffienummer: 2016-0117
6 Hamerstukken
6a. 1e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2010
Griffienummer: 2016-0119
7 Verordening Rekenkamercommissie Zutphen 2016 en benoeming en ontslag rekenkamercommissieleden
Griffienummer: 2016-0123
8 Evaluatie Zutphen energieneutraal 2014-2015
Griffienummer: 2016-0113
9 Motie: Evaluatie reclamebelasting en ondernemersfonds bedrijventerreinen
Griffienummer: 2016-M0022
10 Sluiting