Pagina delen

Raad 10 november 2020 (19:30 - 20:30)

Datum 10-11-2020 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststelling van de agenda
3 Vaststellen Handelingen
3a Handelingen Raad 12 oktober 2020 (19:30 - 23:00)
3b Handelingen Raad 13 oktober 2020 (18:30 - 19:00)
4 Lijst Ingekomen stukken
5a Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-bijdrage Zutphense verhuurders aan bezuinigingsoperatie dmv verhogen eigenaarsdeel rioolbelasting
Griffienummer: 2020-A0006
5b Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-verminderen OZB-verhogingen 2021
Griffienummer: 2020-A0007
5c Amendement: Programmabegroting Zutphen 2021-2024-parkeertarieven en andere bezuinigingsmaatregelen
Griffienummer: 2020-A0008
5c1 Amendement: Amendement Programmabegroting Zutphen 2021-2024 Gladheidsbestrijding
Griffienummer: 2020-A0010
5d Programmabegroting Zutphen 2021-2024
Griffienummer: 2020-0089
5e Motie: Uitkeren Corona bonus voor BOA's gemeente Zutphen
Griffienummer: 2020-M0028
5f Motie: Subsidies
Griffienummer: 2020-M0025
5g Motie: Aansluiten bij Raden in verzet
Griffienummer: 2020-M0026
5h Motie: Investeringen voor omslag in sociaal domein
Griffienummer: 2020-M0027
5i Motie: Bestuurlijke vernieuwing: samen leven is samen kiezen en samen doen
Griffienummer: 2020-M0030
5j Motie: Greep op doorstroming woningmarkt en leegstand
Griffienummer: 2020-M0031
6 Vaststelling Haven- en IJsselkadeverordening en Verordening Havengelden
Griffienummer: 2020-0092
7 Watertakenplan Zutphen 2021-2025
Griffienummer: 2020-0096
8 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (7e wijziging)
Griffienummer: 2020-0095
9 Voorstel inzake budget 2021 voor de Initiatiefgroep LHBTI+
Griffienummer: 2020-0094
10 Aanpassen verordening i.v.m. was- en strijkservice
Griffienummer: 2020-0086
11 Sluiting