Raad 10 februari 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 10-02-2014 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 10 februari 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 10-02-2014
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 27 januari 2014 (21:30 - 23:00)
5 Lijst ingekomen stukken Raad 10 februari 2014
Griffienummer: 2014-0020
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Herallocatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) bodem- en geluidmiddelen
Griffienummer: 2014-0004
6b Uitgangspunten Voorjaarsnota 2014
Griffienummer: 2014-0015
7 Broederenklooster - bedrijfsplan en aanvraag krediet
Griffienummer: 2013-0191
8 Bezuinigingsdocument 2015-2017
Griffienummer: 2013-0186
9 Herijken bezuinigingstaakstelling Het Plein
Griffienummer: 2013-0181
10 Verbouw De Kaardebol
Griffienummer: 2013-0193
11 Programmabegroting Sociaal Domein Zutphen
Griffienummer: 2014-0002
12 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 10-02-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl