Raad 10 april 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 10-04-2017 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 10 april 2017 (21:30 - 23:00)

Datum: 10-04-2017
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van dhr. H.F. Remmers als raadslid gedurende het tijdelijk ontslag wegens zwangerschap van mevr. W.M. Voorham
Griffienummer: 2017-0042
3c Beëdiging van de heer Remmers als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 13 maart 2017
5b Handelingen Raad 27 maart 2017
6 Lijst ingekomen stukken Raad 10 april 2017
Griffienummer: 2017-0037
7 Hamerstukken
8 Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0027
9a Amendement: Aanscherpen voorwaarden Nieuwbouw Masterplan Onderwijshuisvesting
Griffienummer: 2017-A0003
9b Amendement: Aanscherpen randvoorwaarden en energieneutraal bouwen Masterplan Onderwijshuisvesting
Griffienummer: 2017-A0004
9c Amendement: Vierde scenario voor Baudartius in Masterplan Onderwijshuisvesting
Griffienummer: 2017-A0005
9d Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen 2017-2032
Griffienummer: 2017-0029
10 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 10-04-2017

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl