Pagina delen

Raad 10 april 2017 (21:30 - 23:00)

Datum 10-04-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en be√ędiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van dhr. H.F. Remmers als raadslid gedurende het tijdelijk ontslag wegens zwangerschap van mevr. W.M. Voorham
3c Be√ędiging van de heer Remmers als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 13 maart 2017
5b Handelingen Raad 27 maart 2017
6 Lijst ingekomen stukken Raad 10 april 2017
Griffienummer: 2017-0037
7 Hamerstukken
8 Nota grondprijsbeleid gemeente Zutphen 2017
Griffienummer: 2017-0027
9a Amendement: Aanscherpen voorwaarden Nieuwbouw Masterplan Onderwijshuisvesting
Griffienummer: 2017-A0003
9b Amendement: Aanscherpen randvoorwaarden en energieneutraal bouwen Masterplan Onderwijshuisvesting
Griffienummer: 2017-A0004
9c Amendement: Vierde scenario voor Baudartius in Masterplan Onderwijshuisvesting
Griffienummer: 2017-A0005
9d Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen 2017-2032
Griffienummer: 2017-0029
10 Sluiting