Pagina delen

Raad 1 maart 2021 (19:30 - 23:00)

Datum 01-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3a Aanbieden petitie Leesten Oost tegen het plaatsen van windturbines in zoekgebied 5
3b Algemeen spreekrecht
4 Actieve informatievoorziening vanuit het college
5 Vragen betreffende de actualiteit
6 Vaststellen Handelingen
6a Handelingen Raad 25 januari 2021
6b Handelingen besloten Raad 19 januari 2021
7 Lijst ingekomen stukken Raad 1 maart 2021
Griffienummer: 2021-0013
8 Hamerstukken
8a Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021
Griffienummer: 2021-0004
8b Bestemmingsplan Noorderhaven veld 15 - 17
Griffienummer: 2021-0007
9 Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2021-0019
10 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Griffienummer: 2021-0006
11 Kadernota VNOG 2022-2025
Griffienummer: 2021-0003
13 Initiatief raadsvoorstel Strategisch kader bevolkingssamenstelling
Griffienummer: 2021-0014
14 GGD NOG Uitgangspuntennota 2022
Griffienummer: 2021-0002
18 Motie: Stop lichtvervuiling in Zutphen
Griffienummer: 2020-M0036
19 Motie: Ondersteuning MKB, Detailhandel, Horeca en aanverwanten
Griffienummer: 2021-M0003
20 Motie: Geen biomassa voor Zutphens warmtenet
Griffienummer: 2020-M0035
21 Motie: Preventie schuldenproblematiek en eenzaamheid
Griffienummer: 2020-M0032
22 Motie: Eenzaamheid II
Griffienummer: 2021-M0004
23 Motie: Hulp aan ouders toeslagenschandaal
Griffienummer: 2021-M0007
24 Motie: Raad sterker in haar rol door voortgangsinformatie
Griffienummer: 2021-M0008
12 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2021-0009
15 Motie: Versnellen en oplossen woningtekort
Griffienummer: 2020-M0029
16 Motie: Greep op doorstroming woningmarkt en leegstand
Griffienummer: 2020-M0031
17 Motie: Aanpak gevolgen woningnood
Griffienummer: 2020-M0034
25 Motie: Regie op cultuur
Griffienummer: 2021-M0009
26 Sluiting