Raad 1 juni 2015 (21:30 - 23:00)

Datum: 01-06-2015 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 1 juni 2015 (21:30 - 23:00)

Datum: 01-06-2015
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.W. Jansen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 18 mei 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 1 juni 2015
Griffienummer: 2015-0077
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Ontslag Forumlid mevr. M. K. van Straten-Nagel
Griffienummer: 2015-0078
6b Statutenwijziging Achterhoek VO
Griffienummer: 2015-0079
6c Criteria voor algemene oplossingen in het Sociaal Domein
Griffienummer: 2015-0073
6d Bekrachtiging geheimhouding stukken notitie gebiedexploitaties Zutphen 2015-1
Griffienummer: 2015-0072
6e Aanvullend krediet ten behoeve van de Walter Gillijnsschool
Griffienummer: 2015-0082
6f Aanvullend krediet ten behoeve van Kindcentrum Adriaan van den Ende
Griffienummer: 2015-0080
7 Toestemming voor oprichting gemeenschappelijke regeling regionale belastingorganisatie Tribuut
Griffienummer: 2015-0052
8 Interpellatieverzoek Burgerbelang inzake ontbrekend aanvullend krediet scholen
9 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 01-06-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl