Pagina delen

Raad 1 juli 2022

Datum 01-07-2022 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Agenda

Punt Onderwerp Video
1 Opening
2 Agenda
2a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
2b Vaststelling van de agenda
3 Toelating en be√ędiging van nieuwe raadsleden
3a Rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van de heer H.L.A. Bouma en de heer E. Yildirim als raadslid
Griffienummer: 2022-0064
3c Be√ędiging nieuwe raadsleden
4 Hamerstuk(ken)
4a Ontslag Forumlid Partij voor de Dieren en benoeming Forumleden Burgerbelang en PVDA
Griffienummer: 2022-0065
Bespreekstukken
5a Jaarstukken 2021 Gemeente Zutphen
Griffienummer: 2022-0051
5b Advies Auditcommissie bij Jaarstukken 2021
Griffienummer: 2022-0061
6 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2021 gemeente Zutphen
Griffienummer: 2022-0057
7 Bespreking over het coalitieakkoord gemeente Zutphen 2022-2026 en de Voorjaarsnota 2022
Griffienummer: 2022-0066
7a Eerste termijn raad
Schorsing van de raadsvergadering en lunch
7b Reactie college op inbreng raad in eerste termijn
7c Tweede termijn raad
7d Reactie college op inbreng raad in tweede termijn
8 Stemmingen
8a Voorjaarsnota 2022
Griffienummer: 2022-0059
8b Motie: Betrokkenheid bewoners bij de gemeente
Griffienummer: 2022-M0010
8c Motie: Toetsstenen besluiten college
Griffienummer: 2022-M0011
8d Motie: Jongerenlintje
Griffienummer: 2022-M0012
8e Motie: Wethouder dierenwelzijn
Griffienummer: 2022-M0013
8f Motie: Carnivoor Geef het door
Griffienummer: 2022-M0014
8g Motie: Afval als gemeenschappelijk probleem aanpakken
Griffienummer: 2022-M0015
8h Motie: Volledig behoud initiatiefvoorstel betaalbaar wonen
Griffienummer: 2022-M0016
8i Motie: Fietsstad Zutphen
Griffienummer: 2022-M0017
8j Motie: Ondersteuning bewonersinitiatieven energietransitie
Griffienummer: 2022-M0018
8k Motie: Aanpak hitte-eilanden ter voorkoming van hittestress
Griffienummer: 2022-M0019
8l Motie: Biodiversiteit op de kaart
Griffienummer: 2022-M0020
8m Motie: Biodiversiteit in kaart
Griffienummer: 2022-M0021
8n Motie: Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag
Griffienummer: 2022-M0022
8o Motie: Nu pakken wij door. Fysiek toegankelijke gemeente voor iedereen
Griffienummer: 2022-M0023
8p Motie: Vergrijzing
Griffienummer: 2022-M0024
8q Motie: Samenwerking Bibliotheek, Muzehof en Hanzehof
Griffienummer: 2022-M0025
8r Motie: Openbare toiletten
Griffienummer: 2022-M0026
8s Motie: Financiering Industriehaven
Griffienummer: 2022-M0027
8t Motie: Echt duurzaam behoud kinderboerderij
Griffienummer: 2022-M0028
8u Motie: Kwartiermaker zorg en regierol gemeente Zutphen
Griffienummer: 2022-M0029
9 Sluiting