Pagina delen

Raad 1 februari 2016 (21:30 - 23:00)

Datum 01-02-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en be√ędiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van mevr. H.M.J. Siebelink als raadslid
Griffienummer: 2016-0007
3c Be√ędiging van mevrouw Siebelink als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 18 januari 2016
6 Lijst ingekomen stukken Raad 1 februari 2016
Griffienummer: 2016-0005
7 Hamerstukken
7a Instellen Egalisatiereserve t.b.v. AZC Voorsterallee
Griffienummer: 2016-0002
8 Nota financieel beleid
Griffienummer: 2015-0190
9 Motie: Volwaardig referendum uitbreiding EU
Griffienummer: 2016-M0002
10 Sluiting