Raad 1 februari 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 01-02-2016 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 1 februari 2016 (21:30 - 23:00)

Datum: 01-02-2016
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A.W. Jansen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van mevr. H.M.J. Siebelink als raadslid
Griffienummer: 2016-0007
3c Beëdiging van mevrouw Siebelink als raadslid
4 Agenda
4a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
4b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
5 Vaststellen Handelingen
5a Handelingen Raad 18 januari 2016
6 Lijst ingekomen stukken Raad 1 februari 2016
Griffienummer: 2016-0005
7 Hamerstukken
7a Instellen Egalisatiereserve t.b.v. AZC Voorsterallee
Griffienummer: 2016-0002
8 Nota financieel beleid
Griffienummer: 2015-0190
9 Motie: Volwaardig referendum uitbreiding EU
Griffienummer: 2016-M0002
10 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 01-02-2016

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl