Raad 1 december 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 01-12-2014 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 1 december 2014 (21:30 - 23:00)

Datum: 01-12-2014
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Helbergen
Griffienummer: 2012-M0005
3a2 Motie: Stadscamping aan de IJssel
Griffienummer: 2011-M0006
3a3 Motie: Tijdelijke bestemming sportcomplex Helbergen
Griffienummer: 2012-M0002
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 17 november 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 1 december 2014
Griffienummer: 2014-0161
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Belastingverordeningen 2015
Griffienummer: 2014-0163
6b Intrekkingen verordeningen WSW
Griffienummer: 2014-0162
6c Eenmalige koopkrachttegemoetkoming minimahuishoudens 2014
Griffienummer: 2014-0169
6d Uitvoering- en monitoringkosten Wet Inburgering
Griffienummer: 2014-0167
7 Bestuursrapportage 2014-3
Griffienummer: 2014-0156
8 Aanvraag extra budget Programmabureau Sociaal Domein
Griffienummer: 2014-0170
9 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 01-12-2014

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl