Pagina delen

Raad 1 december 2014 (21:30 - 23:00)

Datum 01-12-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3a1 Motie: Helbergen
Griffienummer: 2012-M0005
3a2 Motie: Stadscamping aan de IJssel
Griffienummer: 2011-M0006
3a3 Motie: Tijdelijke bestemming sportcomplex Helbergen
Griffienummer: 2012-M0002
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 17 november 2014
5 Lijst ingekomen stukken Raad 1 december 2014
Griffienummer: 2014-0161
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Belastingverordeningen 2015
Griffienummer: 2014-0163
6b Intrekkingen verordeningen WSW
Griffienummer: 2014-0162
6c Eenmalige koopkrachttegemoetkoming minimahuishoudens 2014
Griffienummer: 2014-0169
6d Uitvoering- en monitoringkosten Wet Inburgering
Griffienummer: 2014-0167
7 Bestuursrapportage 2014-3
Griffienummer: 2014-0156
8 Aanvraag extra budget Programmabureau Sociaal Domein
Griffienummer: 2014-0170
9 Sluiting