Pagina delen

Installatievergadering nieuwe burgemeester A. Vermeulen

Datum 23-12-2016 Tijd 15:00 - 17:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Agenda

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Koninklijk Besluit inzake benoeming mevr. drs. A. Vermeulen als burgemeester van Zutphen

Het Koninklijk Besluit wordt voorgedragen door Göran Winters, griffier

4 Installatie door de Commissaris van de Koning
5 Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Annemieke Vermeulen
Griffienummer: 2016-0158
6 Toespraken
6a Toespraak namens de raad

Door: Adjan Pepers, raadslid

6b Toespraak namens het college

Door: Annelies de Jonge, loco burgemeester

6c Toespraak namens buurgemeenten

Door: Andries Heidema, burgemeester Deventer en voorzitter Burgemeesterskring Stedendriehoek

6d Toespraak door Leusdense ondernemer

Door: Ronald de Kimpe, voorzitter Bedrijvenkring Leusden en directeur VODW marketing

6e Toespraak nieuwe burgemeester
7 Sluiting