Verzoek tot het houden van een hoorzitting over de te benoemen vijfde wethouder in het kader van algemeen belang

Onderwerp Verzoek tot het...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Verzoek tot het houden van een hoorzitting over de te benoemen vijfde wethouder in het kader van algemeen belang

Onderwerp Verzoek tot het houden van een hoorzitting over de te benoemen vijfde wethouder in het kader van algemeen belang
Programma01. Bestuur
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder J.A. Gerritsen
Inlichtingen bij de fractie BewustZW
b.jansen@raad.zutphen.nl
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidRuim
ProgrammabegrotingswijzigingNee
de fractie BewustZW stelt voor :

In te stemmen met het ingediende verzoek tot het houden van een hoorzitting als bedoeld in de brief van BewustZW d.d. 11 november 2015 met als onderwerp: 'SPOED > in het kader van algemeen belang, verzoek hoorzitting'.

Inhoud

Zie de bijlage voor de brief met verzoek tot het houden van een hoorzitting.

Bijlagen

Brief aan de vz vd gemeenteraad en fractievoorzitters gem Zutphen 11 november 2015 ikv algemeen belang verzoek hoorzitting.doc

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0183

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van de fractie BewustZW van 13 november 2015 met nummer ;


Gelet op artikel 3:39 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

In te stemmen met het ingediende verzoek tot het houden van een hoorzitting als bedoeld in de brief van BewustZW d.d. 11 november 2015 met als onderwerp: 'SPOED > in het kader van algemeen belang, verzoek hoorzitting'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 16 november 2015 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 16 november 2015

Besluit

Verworpen
Het voorstel is verworpen met 1 stem voor en 27 stemmen tegen uitgebracht. Stemverklaringen zijn afgelegd door D66 en de VVD.
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
16-11-2015Raad
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl