Pagina delen

Technische toelichting Grondexploitaties

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 19 november 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Bij de behandeling van de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2018-1 in de Forumvergadering van 18 juni 2018 hebben enkele raadsleden aangegeven behoefte te hebben aan een inhoudelijke uitleg over de werking van de MPG en grondexploitaties. Vanuit de ambtelijke organisatie is daarom het aanbod gekomen een technische presentatie te geven voorafgaand aan de behandeling van het volgende MPG. De bespreking over het volgende MPG staat in principe gepland voor de Forumvergadering van 3 december 2018. Vanwege het korte tijdsbestek tot deze datum heeft het Presidium op 5 november 2018 ingestemd met het agenderen van de technische toelichting in een Forumvergadering.

Opzet technische toelichting grondexploitaties
In de technische toelichting komen onder andere onderstaande aspecten aan de orde.

  • Wat is een grondexploitatie? Hoe is deze opgebouwd, hoe “lees” je bedragen en overzichten?
  • Uitleg van veel gebruikte termen zoals netto contante waarde, eindwaarde etc.
  • Op welke momenten wordt de raad geïnformeerd over de grondexploitaties?
  • Wat zijn reserves en voorzieningen?
  • Vragen van raads- en forumleden

Wanneer er vragen zijn over onderwerpen of specifieke gevallen waar het college normaliter geheimhouding oplegt, kunnen deze aan het slot van de bijeenkomst eventueel achter gesloten deuren aan de orde komen.

Gelet op het technische karakter van de bijeenkomst, wordt geen verslag gemaakt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 19-11-2018 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Wesselink
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Gezien het technisch karakter van de bijeenkomst, is in overleg besloten om geen verslag te maken.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in