Pagina delen

Startgesprek over Koersnotitie Toerisme

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 6 mei 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Volgende week bespreekt het college een memo aan de raad over de aanstaande Koersnotitie Toerisme. Conform een wens van het Presidium om vaker onderwerpen in een vroeg stadium in een open gesprek te verkennen, heeft de Agendacommissie besloten een Startgesprek met de de raad over de Koersnotitie Toerisme te agenderen voor het Forum van 6 mei 2019.

Het memo van het college en een presentatie over dit onderwerp kan de raad op donderdag 25 april tegemoet zien. Deze stukken worden dan uiteraard toegevoegd. Aan het startgesprek in het Forum op 6 mei 2019 nemen ook enkele inhoudelijke specialisten deel.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 06-05-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
V Nijman
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
Stadspartij
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de ambtelijke ondersteuning voor het geven van een presentatie over toerisme.

De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie. Het doel van dit startgesprek is om aan het begin van dit beleidstraject met elkaar te praten over toerisme, wat dat betekent voor Zutphen en wat het forum hierover aan het college wil meegeven.

VVD: een aantal jaar gelden was er een tekort aan bedden. Hoe staat het er nu voor?

De ambtelijke ondersteuning refereert aan de horecavisie. Die houdt ruimte voor de uitbreiding van het aantal bedden met enkele tientallen. Er zijn op dit gebied een aantal ontwikkelingen met niche hotel in en rond Zutphen.

VVD: hoe kunnen we toeristen meer dagen in de stad houden zonder de extra bedden?

Ambtelijke ondersteuning: dit is een startgesprek. Welke kaders en welke koers wil het forum het college meegeven? Wat is de visie van de raad over dit onderwerp?

VVD: als de wens is om meer mensen meerdaags naar Zutphen te trekken moeten er ook voldoende overnachtingsmogelijkheden zijn.

PvdA: Is de hotelontwikkeling bij Bronsbergen bij het aantal bedden meegeteld? Voor grote groepen toeristen zijn er te weinig overnachtingsmogelijkheden.

De Forumvoorzitter dankt de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie en geeft het woord aan het forum om het gesprek aan te gaan over de in de presentatie genoemde discussiepunten.

PvdA: dank voor de duidelijke presentatie. Is een extra koersnotitie wel wenselijk. Er is al zoveel zoals een horecavisie en een binnenstadsvisie. Kan dit geen uitgangspunt zijn voor de koersnotitie? In de koersnotitie graag ook aandacht voor het aantal camperplaatsen. Daarvan zijn er nu te weinig. Overnachtingsmogelijkheden voor grote groepen en kleine campings in het buitengebied.

VVD: duidelijke presentatie. Mist een duidelijke focus op bezoekers uit Duitsland. Is samenwerking met de Euregio op dit onderwerp niet belangrijk. In het hele verhaal wordt Warnsveld en het buitengebied gemist. Daarin liggen mogelijkheden zoals fietstochten vanuit de stad naar het buitengebied. Voldoende oplaadpunten voor de elektrische fiets zijn dan wenselijk.

De ambtelijke ondersteuning: Hanzemarketing krijgt vanuit de Interreg – dat is een onderdeel van de Euregio – een subsidie van 2 miljoen. Juist met als doel om de verbinding tussen stad en land beter te ontwikkelen. Daarvoor wordt onder meer een internationale hanzefietsroute ontwikkeld.

GroenLinks: is er zicht op de leeftijd van toeristen en kan er meer focus komen op jongeren?

D66: de 2 miljoen is niet alleen voor Zutphen bedoeld?

De Ambtelijke ondersteuning: de 2 miljoen is bedoeld voor alle 14 hanzesteden.

D66: moeten we niet meer gebruik maken van het Zutphens DNA. Bijvoorbeeld erfgoed en archeologie. Is dat niet de specifieke kracht van deze stad?

BewustZW: mooie presentatie. Zoekt aansluiting bij GroenLinks. Kan de moeilijk bereikbaar groep jongeren niet te bereiken zijn op een meer interactieve wijze? Ook moeten er meer ov-verbindingen komen vanaf de Veluwe naar Zutphen.

CDA: hoe denken onze inwoners over het toerisme? Zutphen heeft een goed imago maar de vraag is hoe Zutphen zich onderscheid van de andere hanzesteden. Moeten we wel focussen op jongeren of moeten we juist tevreden zijn met de babyboomers.

De ambtelijke ondersteuning: het merendeel van de bezoekers aan Zutphen is ouder dan 45. Tegelijkertijd lopen er ook veel dertigers met z’n tweeën door de stad. Jongeren komen minder. Die zijn moeilijk aan te spreken. Bovendien kiezen jongeren zelf of ze wel of niet naar Zutphen komen. Erfgoed heeft de aandacht.

BewustZW: het merendeel van de 45 plussers geeft nog geen 50 euro uit. Kan Zutphen zich niet beter focussen op een meer vermogende doelgroep?

De ambtelijke ondersteuning: marketing wordt steeds meer toegespitst op leefstijlen in plaats van leeftijden. De voor Zutphen belangrijke groep heeft interesse in cultuur, maar houdt ook van kleine festivals. Het is juist die groep die aangesproken moet worden en juist de buitenlandse toerist uit Vlaanderen en Duitsland geven meer uit dan de gemiddelde Nederlandse toerist. Het onderscheid in branding is geen reden voor angst. Toeristen bezoeken vaak meerdere hanzesteden en komen ook vaker terug. Iedere hanzestad heeft ook een eigen profiel. Voor Zutphen is dat het eigenzinnige winkelaanbod. Het unieke winkelaanbod in Zutphen wordt ook bijzonder goed ontvangen.

ChristenUnie: het buitengebied krijgt weinig aandacht. Het buitengebied spreekt ook Duitsers aan.

Stadspartij: de witte vleugel krijgt een andere bestemming met inzet op cultuur. Er liggen daar dan ook nieuwe mogelijkheden.

Het college: geeft een terugkoppeling van het proces dat is doorlopen rond de herbestemming van de witte vleugel. Het college laat via de griffie aan de raad weten wat de stand van zaken is.

CDA: heeft nog geen antwoord gekregen op de vraag hoe inwoners denken over het toerisme.

De ambtelijke ondersteuning: bewoners worden bij diverse ontwikkelingen betrokken. De koersnotitie gaat over dat onderwerp dan ook niet nieuwe uitspraken doen over bijvoorbeeld evenementen en horeca.

PvdA: wat is nu het gevoel bij de bewoners van de binnenstad.

Het college: er is een grote uitvraag gedaan in de stad over dit onderwerp. Inwoners merken dat er meer toeristen naar Zutphen komen. Dat wordt als positief ervaren. Tegelijkertijd hoort het college ook geluiden over de andere kant van toerisme. Daarom is het college ook voorstander van een koersdocument.

De Forumvoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in