Pagina delen

Rapport met definitieve bevindingen rond de mogelijkheden tot uitbreiding van het college met een vijfde wethouder van dhr. Dijkstra

Het presidium stelt voor :

Het rapport na bespreking in de raadsvergadering voor kennisgeving aan te nemen.

Inhoud

Het rapport is als bijlage toegevoegd.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0176

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 16 november 2015 met nummerb e s l u i t :

Het rapport na bespreking in de raadsvergadering voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 16 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 16-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in