Pagina delen

Presentatie van Burap 2016-1

Inhoud

Bijlagen

Behandeld in Forum van 23 juni 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Er wordt een presentatie over de Bestuursrapportage 2016 deel 1 gegeven.

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 23-06-2016 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in