Pagina delen

Presentatie start/visiedocument Emerpark

Inhoud

De presentatie komt nog beschikbaar.

Op 1 september is een memo van het college over dit onderwerp ontvangen. Het memo kan worden betrokken bij de bespreking en is opgenomen in de lijst ter inzage liggende stukken voor 5 oktober. In een aantekening is een link naar het stuk opgenomen. (Inloggen kan noodzakelijk zijn.)

Bijlagen

Behandeld in Forum van 7 september 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 07-09-2020 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SP
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering waarin het een college een presentatie geeft over het Emerpark. Dan geef ik het college als eerste het woord.

College: Zie presentatie. Er liggen mooie kansen om integraler te benaderen in samenspraak met inwoners aan de hand van enquetes en sessies. In november vindt er een co-creatie plaats met inwoners. Hierbij nodig ik de raad uit om daarbij aanwezig te zijn om te luisteren.

D66: Wat is de reikwijdte van de mogelijke veranderingen? Er lopen wegen door het gebied. Wordt er ingegrepen in de bestaande infrastructuur?

College: We ontwikkelen eerst een visie.

D66: Wat zijn de verwachtingen, zijn deze realistisch? We moeten op voorhand weten of er wordt ingegrepen in de infrastructuur.

College: Bureau DIEP is hierbij betrokken. Dit is een ervaren organisatie. Er wordt wel aan verwachtingenmanagement gedaan.

VVD: De film is globaal, het zijn ideeën. Er is nog geen visiedocument. Wat is de bedoeling van deze vergadering. Is het alleen een grove schets?

College: We willen de raad aan de voorkant meenemen in het proces.

BewustZW: Het is goed om in het voorproces meegenomen te worden. Wellicht kunnen onze tips in het proces worden meegenomen. 

PVDA: De film is algemeen. Welke kaders kunnen vooraf worden benoemd? Financiële kaders? Infrastructurele ontsluiting? Is er directe toegang? Het is geen park, maar 3 of 4 gebieden worden aan elkaar geknoopt.

College: Dit is nadrukkelijk een visie. Het is goed om met elkaar hierover te discussiëren. Wanneer we participatie belangrijk vinden, dan moet je niet alles aan de voorkant dichttimmeren. Creativiteit en emotie van de gebruiker moet je laten meespelen.

GroenLinks: Het is goed om aan de voorkant meegenomen te worden. Uitgangspunt is het Ecologisch park Emerpark mee te nemen. Dat mis ik in dit stuk. Dat moet je als kader houden.

CDA: Wat is de rol van de Stichting Emerpark hierin?

College: Zij hebben het stuk geschreven en worden betrokken bij de ontwikkeling.

Stadspartij: Het park is gepresenteerd als één park. Er lopen wel drie wegen doorheen. In de visie moet worden verwoord hoe dit als één pakr moet worden gezien. Water heeft prioriteit, niet het bebouwen van het park. We moeten naar verkoeling en vergroening.

ChristenUnie: De boomdichtheid in Zutphen is niet hoog. verhoging van de boomdichtheid moet worden meegenomen als element in de visie.

Burgerbelang: De link werkt niet. Wat zijn de kosten van dit filmpje? Had je voor die kosten ook bomen kunnen planten? We doen ook moeilijk over de kosten voor speeltuinen. Hoe bereiken we inwoners? Het park wordt omsloten door woonwijken met heel verschillende inwoners. De inbreng van inwoners is essentieel.

College: Bureau DIEP gaat de visie nog opstellen, dat komt nog.

VVD: Het uitgangspunt dat dit een ecologisch park is moet je vasthouden. Er ligt nog niet veel: waaraan wordt gerefereerd bij participatie?

College: Er zijn kaders, onder andere de Stichting Emerpark. We willen niet alles vastzetten: we willen creatief zijn. We willen de ervaringen van gebruikers meenemen.

ChristenUnie: Hoe voorkom je teleurstellingen?

College: In elk proces zijn wel teleurstellingen. We proberen dat aan de voorkant van het proces zo goed mogelijk aan te geven.

Voorzitter: Kunt u het vervolgproces schetsen?

College: We gaan nu aan de slag met panels. In november vindt het co-creatie proces plaats. De raad wordt daarover geïnformeerd.

Voorzitter: Ik dank uw aanwezigheid en sluit deze vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in