Pagina delen

Presentatie over voortgang energietransitie 2019

Inhoud

Zie bijlage.

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Er wordt een presentatie gegeven over de voortgang van de energietransitie.

Deze presentatie wordt in hetzelfde forum gegeven als waarin de startnotitie RES Cleantech Regio 2020-2030 wordt behandeld.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 01-07-2019 Tijd 20:00 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

In aansluiting op de toelichting op de startnotitie RES (regionale energie strategie) volgde een presentatie van de voortgang rond de energietransitie.

De heer Koning, ambtelijk ondersteuner, verzorgt de presentatie. Na afloop geeft de voorzitter de aanwezigen de gelegenheid om te reageren en vragen te stellen.

De PvdA is benieuwd naar de ontwikkelingen vanuit woningcorporaties bij de energietransitie. Koning antwoordt dat hij positieve ontwikkelingen ziet om tot het B-label te komen, gemiddeld is het C.

ChristenUnie constateert dat er geen informatieplicht is voor bedrijven. Koning antwoordt dat er geen bevoegdheden zijn bij de gemeente op dit terrein.

Het College vult aan dat er allerlei kansen zijn voor bedrijven.

SP stelt dat er weinig gebeurt aan de grootste vervuilers, bedrijven en industrie. De wethouder reageert dat wel degelijk gesprekken plaatsvinden. De geplande toekomstige CO2 heffingen kunnen deze situatie wel veranderen. Het is tot op heden niet altijd rendabel om erin te investeren.

Burgerbelang vraagt zich af of bepaalde ontwikkelingen niet beter in regionaal verband kunnen worden opgepakt, door de schaal en mogelijkheden van Zutphen. Het College reageert dat het een het ander niet uitsluit, dat we dus ontwikkelingen zelfstandig en met anderen moeten oppakken. Daarna volgt de suggestie van Burgerbelang om het vooral samen te doen met grote gemeentes. Het College nodigt Burgerbelang en andere partijen aan om dit in te brengen, en zelf initiatieven te nemen. Het is een ingewikkelde discussie, om de slag naar doen ook te maken.

Als afsluiting volgt een introductie en een korte presentatie van de heren Langevoort en Kop van bureau Over Morgen, waarin de mogelijke scenario's voor energietransitie binnen Zutphen worden getoond.

Het College constateert dat er wegens tijdgebrek en de behoefte om verder over dit onderwerp van gedachten te wisselen een nieuwe bijeenkomst moet worden gepland. Dit zal in september het geval zijn.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in