Presentatie over de processtap 'bestuur bepaalt rol' bij het omgevingsplan landelijk gebied

Onderwerp Presentatie over...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Presentatie over de processtap 'bestuur bepaalt rol' bij het omgevingsplan landelijk gebied

Onderwerp Presentatie over de processtap 'bestuur bepaalt rol' bij het omgevingsplan landelijk gebied
Portefeuillehouder C Pennings-Hanemaaijer
Inlichtingen bij M. Schuijl-Oltvoort RED
0575587624 m.schuijl-oltvoort@zutphen.nl

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Bestuur bepaalt rol-pilot Omgevingsplan Landelijk Gebied
Inleiding op de presentatie en de stellingen tbv stap 2 ‘Bestuur bepaalt rol’ in het proces Omgevingsplan Landelijk Gebied
Werkdocument-Omgevingsplan Landelijk gebied
79941RH 2017_BW_00505

Forum van 9 oktober 2017


Toelichting griffie:

Raadsadviseur:

Datum: 09-10-2017
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Shrewsburykamer
Behandeling: Presentatie
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G.J.H. Pelgrim
Griffier: H Nijkamp

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Portefeuillehouder(s): C Pennings-Hanemaaijer
Ondersteuners: M Schuijl-Oltvoort
Pers: nee
Publiek: 6 personen
Insprekers: nee

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht toe dat het Forum een film en presentatie te zien krijgen en dat vervolgens een discussie plaatsvindt aan de hand van stellingen. 

Naar aanleiding van de presentatie vraagt GroenLinks hoe plannen van initiatiefnemers beter gecommuniceerd kunnen worden anders dan nu gebeurt via krant of internet. Het Omgevingsplan gaat namelijk uit van meer interactiviteit en vroegtijdig betrekken. Ambtelijk wordt toegelicht dat initiatiefnemers ook nu al worden gewezen op hun verantwoordelijkheid om de buurt te informeren over hun plannen. Op dit moment is dat voldoende maar de raad kan andere eisen stellen als hij dat wil.

D66 vraagt waar de mogelijkheden liggen om als raad af te wijken van de rijksregelgeving in een plan (bijvoorbeeld met betrekking tot geluid). Ambtelijk wordt gemeld dat de raad wel strengere regels kan stellen dan rijksregelgeving maar geen regels die soepeler zijn. Het is wel zo dat als de Omgevingswet in werking treedt bepaalde regelgeving die nu nog door het Rijk wordt bepaald, wordt overgeheveld naar gemeenten en de raad een eigen afwegingskader kan vaststellen.    

VVD vraagt of voor verschillende deelplannen verschillende kaders gesteld kunnen worden met betrekking tot dezelfde thema's. Ambtelijk wordt aangegeven dat dit kan. 

Met betrekking tot de stelling reageert het Forum als volgt:

Stelling 1: De raad heeft de Visie Landelijk Gebied vastgesteld. Daarmee is de kaderstellende rol van de raad nadrukkelijk versterkt en zijn er voldoende strakke kaders voor het Omgevingsplan.

Over het eerste deel van de stelling is het Forum verdeeld. Over het tweede deel van de stelling zijn de meeste Forumleden het oneens.

Stelling 2: De raad wil elke wijziging van beleid zien en vaststellen.

Hierover zijn de standpunten van het Forum verdeeld.

Stelling 3: Alles mag, als de groene kwaliteit van het gebied maar wordt gehandhaafd.

Het merendeel van het Forum is het hiermee oneens.

Stelling 4: Planinitiatieven die middels co-creatie tot stand zijn gekomen dienen door de raad te worden overgenomen.

Het merendeel van het Forum is het hiermee oneens.

Aan het eind van het Forum concludeert de voorzitter dat het onderwerp voldoende is besproken.

 

 

 


Bijlagen


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
09-10-2017Forum
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl