Pagina delen

Presentatie in forum over Inburgering en Participatie

Inhoud

Programma Forumspecial Inburgering en Participatie

19.00 uur
Opening door Forumvoorzitter Yvonne ten Holder
Inleiding door wethouder Laura Werger

19.05 – 19.35 uur
Wet inburgering 2022
Toelichting door Myrna van Everdingen
Gelegenheid voor vragen

19.35 - 20.05 uur
Sociaal Ontwikkelbedrijf
Toelichting door Maaike Verbeek, Martin Kniest (Matz Social/ Matz Carwash) en Martijn Traas (directeur IJsselzorg)
Gelegenheid voor vragen

20.05 - 20.15 uur
Pauze

20.15 - 20.45 uur
Armoedebestrijding, Inclusiviteit en Schuldhulp
Toelichting door Maaike Verbeek
Gelegenheid voor vragen

20.45 - 21.15 uur
Vragen en gesprek over inburgering en participatie

Circa 21.15 uur
Afronding en sluiting door de Forumvoorzitter

NB: De presentatie, met daarin alle onderwerpen van deze avond, wordt op dinsdag 16 november gepubliceerd.

Behandeld in Forum van 18 november 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 18-11-2021 Tijd 19:00 - 21:30
Zaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in