Pagina delen

Presentatie energetisch renoveren bestaande woningvooraad Zutphen

Inhoud

Zie bijlage voor de presentatie.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 7 oktober 2013 Naar boven

Toelichting griffie

Bij de behandeling van de evaluatie van het plan Zutphen energieneutraal in het Forum is toegezegd om het project Energetisch renoveren woningbouw in Zutphen nader toe te lichten. Er zal ook een relatie worden gelegd met het energieakkoord dat eind augustus is ondertekend.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 07-10-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDB. van der Veen
GroenLinksA.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Namens het college zijn er twee wethouders aanwezig gezien het feit dat Rik de Lange om 19.30 naar een andere bijeenkomst moet. Rik de Lange is portefeuillehouder, Patricia Withagen zal waarnemen.

Vandaag is Deborah Crawfurd aanwezig. Zij gaat als doventolk oefenen tijdens deze vergadering. Zij filmt zichzelf en de video wordt alleen gebruikt voor zichzelf voor haar studie.

Bij de behandeling van de evaluatie van het plan Zutphen energieneutraal in het Forum is toegezegd om het project Energetisch renoveren woningbouw in Zutphen nader toe te lichten. Er zal ook een relatie worden gelegd met het energieakkoord dat eind augustus is ondertekend.

De voorzitter geeft het woord aan Marnix van Os.

D66 vraagt wie er in de klankbordgroep zitten?
Het college antwoordt dat het o.a. burgers zijn die zich vrijwillig aangemeld hebben, maar dat hij nu niet het volledige overzicht heeft.

Het CDA heeft een vraag m.b.t. de validatie claims, wat ga je doen als er onderweg klachten zijn?
Het college antwoordt: als we falen hebben we een probleem en als je dit dan niet goed oplost kan je er wel mee ophouden. Dit is echt een aandachtspunt.
Het CDA vraagt hoe goed alles afgetimmerd is?
het college antwoordt dat alles wat in De Teuge gebeurt wordt meegenomen in de bagage. Dit soort zaken behoren tot het verleden.

De VVD vraagt wat de rol en verantwoordelijkheid is van de gemeente als zaken niet goed gaan? En wat is de rol hierin van de gemeente Zutphen m.b.t.  de selectie van partijen?
Het collegem antwoord dat voor een ESCo financiering dit een hele andere gang gaat lopen en uiteindelijk is de consument leidend. Zij krijgen een offerte en worden ook gestimuleerd andere offertes op te vragen. De gemeente heeft hier geen rol in alleen dat we het proces stimuleren. Uiteindelijk is er een offerte van een leverancier en een opdrachtgever.

De PvdA zegt in Warnsveld is een klein wijkje gerenoveerd. Kan dit hierin gebruikt worden?
Het college antwoordt; natuurlijk halen we de ervaring van Woonbedrijf Warnsveld  waar een verre gaande renovatie is uitgevoerd. We weten dat de resultaten en de ervaringen spectaculair zijn, echter zijn hier wel forse investeringen mee gemoeid.

De PvdA zegt dat op de Stokebrand al meer dan 2 jaar een groep actief is, echter blijkt dit op slot te zitten.
het college atwoordt dat woonbedrijf Ieder1 hier geld beschikbaar voor heeft gesteld, echter zit men hier met juridische belemmeringen. Men verwacht binnen een jaar verandering in de wetgeving.

Het CDA geeft aan dat bewoners een offerte krijgen van de partijen die mee doen in WoonwijZ. De gemeente neemt hier geen verantwoordelijkheid in. Hoe ga je dit naar de bewoners toe duidelijk maken?
Het college antwoordt dat iedereen die achter het merk staat “staat ook voor het merk” daarom bouwen we dit stap voor stap op omdat de kwaliteit goed moet zijn. Juridisch zit de gemeente hier niet tussen.

Het college geeft aan dat de gemeente Zutphen graag de verantwoordelijk neemt om zaken in werking te zetten, maar juridisch hebben we hier geen rol in.

De VVD geeft aan dat de vraag ontijdig is. We kunnen op dit moment de risico’s niet overzien. Duidelijk is dat juridische aansprakelijkheid is uitgesloten. De vraag is wat is acceptabel en dit nodigt uit voor een ander gesprek en dus de behoefte om hier op een ander moment over door te praten.

D66 vraagt wat voor een termijn hebben jullie in gedachte?
Het college antwoordt; op dit moment 30 jaar.
D66 vraagt; wordt je dan niet ingehaald door allerlei ontwikkelingen?
Het college antwoordt;
dit geldt voor alle techniek.
D66 vraagt; 30 jaar, wordt dit dan doorgeschoven bij een mutatie?
Het college anwtwoordt; je lost het af of je schuift het door naar de volgende bewoner. De vraag is of dit een verkooppunt is?  Dat zullen we moeten zien. De aanwijzigingen die er nu zijn zijn goed.
D66 vraagt; hebben de banken geen moeite met 30 jaar terugbetaaltermijn?
het college antwoordt dat voor een groot deel de doorlooptijd niet langer zal zijn dan 10 tot 12 jaar. Echter is de Rabobank zeer geïnteresseerd in dit project en volgt het nu op de voet.

De VVD merkt op dat ESCo via de kredietbank loopt, waar haalt ESCo zijn geld vandaan? Verwacht men dat de gemeente hierin gaat financieren.
Het college antwoordt dat als de pilot gaat draaien zal de overheid dit moeten aanvullen.

GroenLinks vraagt hoe dat nu precies zit in Bronsbergen?
Het college antwoordt dat alle huisjes op vakantiepark de Bronsbergen zijn voorzien van zonnepanelen met aansluiting op het net. Twee huisjes zijn voorzien van grote batterijen waar de overcapaciteit worden opgeslagen en bij tekort weer gebruikt kan worden. Dit is een uniek project waar weinig aandacht aan wordt gegeven.

De voorzitter bedankt Marnix van Os voor de toelichting en vraag of er verder nog vragen zijn?

De PvdA vraagt wat de rol is van Ieder1 m.b.t. het energieakkoord?
Het college anwtoordt dat vele coöperaties in de problemen zijn gekomen, echter is het woonbedrijf Ieder1 toch gelukt om 2 miljoen vrij te maken om hierin mee te doen.

De ChristenUnie geeft aan dat woningen in de binnenstad vaak oude woningen c.q. monumenten zijn, hoe gaan we hier mee om?
Het college antwoordt dat monumenten lastiger zijn om aan te passen. We zullen heel goed moeten kijken wat de mogelijkheden zijn en hier de tijd voor nemen. De bouwers moeten innoveren en zullen dat uitgebreid moeten doen.

De VVD zegt energie neutraal innoveren. Als we als gemeente deze doelstelling wil blijven nastreven en men ook aan de gang wil met ESCo wordt dit dan energie neutraal innoveren.
Het college antwoordt dat er een collegevoorstel wordt opgestelt en de consument staat centraal en beslist.

De voorzitter bedankt een ieder voor de aandacht, aanwezigheid en toelichting.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in