Pagina delen

Presentatie en gesprek over Huishoudelijke zorg

Inhoud

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 29 november 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-11-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
A.V. Dewkalie
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag de videotulen bij het Forum van 29 november 2021.

De vertegenwoordiger van Tzorg laat weten een bijeenkomst te plannen met de thuiszorgmedewerkers om de planningsproblemen te bespreken die spelen. De fractie SP stelt voor via de agendacommissie in januari/februari een vervolgforum te organiseren om kennis te nemen van het resultaat van de bijeenkomst van Tzorg.

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in