Pagina delen

Presentatie en bespreking van het door maatschappelijke partners opgestelde plan van aanpak rond Laaggeletterdheid

Inhoud

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 17 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 8 juli 2014 is door de raad de motie 'Aanvalsplan laaggeletterdheid de wereld uit in Zutphen' (2014-M0016) aangenomen. In de motie werd het college gevraagd om samen met maatschappelijke partners te werken aan een plan van aanpak en dit terug te koppelen aan de raad. In de gemeente Lochem is kort daarna een vrijwel gelijkluidende motie aangenomen.

Diverse maatschappelijke partners hebben onder de coördinatie van de directeur van de Graafschap bibliotheken (werkgebied in Lochem en Zutphen) gewerkt aan het plan van aanpak. Zowel de gemeente Lochem als de gemeente Zutphen hebben in het kader van de veranderende rol van de overheid een faciliterende en verbindende rol in dit proces vervuld.

In de gezamenlijke vergadering wordt de problematiek van Laaggeletterdheid vanuit verschillende invalshoeken belicht. Hierdoor ontstaat een beeld van de wereld die opengaat voor laaggeletterde mensen die een cursus hebben gevolgd en van het positieve effect om tweedeling in de maatschappij tegen te gaan onder andere door de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 17-11-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk behandeld met het onderwerp motie Uitvoering plan van aanpak Laaggeletterdheid de wereld uit.

Zie dat verslag voor besprokene.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in