Presentatie en bespreking van het door maatschappelijke partners opgestelde plan van aanpak rond Laaggeletterdheid

Onderwerp Presentatie en bespreking...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Presentatie en bespreking van het door maatschappelijke partners opgestelde plan van aanpak rond Laaggeletterdheid

Onderwerp Presentatie en bespreking van het door maatschappelijke partners opgestelde plan van aanpak rond Laaggeletterdheid
Portefeuillehouder A. de Jonge
Inlichtingen bij R. Schuurman / E. Legtenberg P&P
587789 r.schuurman@zutphen.nl / e.legtenberg@lochem.nl

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Agenda Forumspecial Laaggeletterdheid 17-11-2015
Plan van aanpak Laaggeletterdheid - Taalhuis in bibliotheek Lochem en bibliotheek Zutphen
Persbericht Laaggeletterdheid
presentatie plan van aanpak laaggeletterdheid 17112015
Zutphen-Lochem 2015 nov

Forum van 17 november 2015


Toelichting griffie:

In de raadsvergadering van 8 juli 2014 is door de raad de motie 'Aanvalsplan laaggeletterdheid de wereld uit in Zutphen' (2014-M0016) aangenomen. In de motie werd het college gevraagd om samen met maatschappelijke partners te werken aan een plan van aanpak en dit terug te koppelen aan de raad. In de gemeente Lochem is kort daarna een vrijwel gelijkluidende motie aangenomen.

Diverse maatschappelijke partners hebben onder de coördinatie van de directeur van de Graafschap bibliotheken (werkgebied in Lochem en Zutphen) gewerkt aan het plan van aanpak. Zowel de gemeente Lochem als de gemeente Zutphen hebben in het kader van de veranderende rol van de overheid een faciliterende en verbindende rol in dit proces vervuld.

In de gezamenlijke vergadering wordt de problematiek van Laaggeletterdheid vanuit verschillende invalshoeken belicht. Hierdoor ontstaat een beeld van de wereld die opengaat voor laaggeletterde mensen die een cursus hebben gevolgd en van het positieve effect om tweedeling in de maatschappij tegen te gaan onder andere door de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt.


Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum: 17-11-2015
Tijd: 19:30 - 21:00
Zaal: Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8
Behandeling: Beeldvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: G.I. Timmer
Griffier: E.P. Langenbach

Aanwezig namensNaam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet


Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk behandeld met het onderwerp motie Uitvoering plan van aanpak Laaggeletterdheid de wereld uit.

Zie dat verslag voor besprokene.


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
17-11-2015Forum
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl