Pagina delen

Presentatie Anders samenwerken 2019

Inhoud

Zie bijlagen.

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Er wordt steeds meer gewerkt samen met inwoners, en met het ontwikkelen van nieuwe instrumenten. Er wordt geoefend door ons zelf door anders te kijken naar vraagstukken. Het college wil het  forum informeren over de ontwikkelingen bij wijkregie en over het vervolg van Anders samenwerken. Dan gaat het vooral om een andere opzet van de samenspraakwijzer, om het zelf doen (Right to challenge), en om de aanpak burgerbegroting en het Zutphenfonds. Het college is nu aan het verkennen hoe zij de samenspraakwijzer en het Zutphenfonds vorm wil geven. In het najaar komt er een voorstel richting de raad. De forumbijeenkomst is bedoeld om de raads- en forumleden meete nemen bij deze ontwikkelingen.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 01-07-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Deze vergadering is komen te vervallen.

NB:
De afspraak was om de presentatie na de zomer in te plannen, maar gedurende het zomerreces is vanuit het college aangegeven dat het verzorgen van de presentatie niet meer gewenst is. De agendacommissie heeft er daarom voor gekozen de presentatie niet meer te agenderen.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in