Pagina delen

Ontwikkeling van Vispoortplein 16 en de beantwoording van de verzoeken aan het college genoemd in de motie 'behoud oude meisjesvakschool'

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 17 februari 2020 Naar boven

Toelichting griffie

In het voorliggende memo informeert het college de raad over de stand van zaken met betrekking tot het Vispoortplein 16, de voormalige Meisjesvakschool. Daarnaast geeft het college een reactie op de verschillende verzoeken zoals deze in de motie "Behoud voormalige Meisjesvakschool" (2019-M0021, 16 december 2019) zijn geformuleerd.

Het college stelt dat een ontwikkelaar het perceel in 2013 na onder andere bestuurlijk overleg met de gemeente Zutphen heeft gekocht van de Rijksgebouwendienst. Het doel van de ontwikkelaar is (zorg)appartementen realiseren. Inmiddels heeft de gemeente kwalitatieve (welstand, stedenbouw en cultuurhistorie) afspraken gemaakt met de ontwikkelaar en is er een proces afgesproken voor het ontwerp van de ontwikkeling van de locatie.

De bevoegdheid om het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen ligt conform de Erfgoedverordening Zutphen 2018 bij het college. Het college geeft echter aan hier op inhoudelijke gronden van af te zien.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 17-02-2020 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag Motie Behoud voormalige meisjesvakschool.

 

Advies

Onvoldoende besproken, nogmaals informerend

Behandeld in Forum van 23 april 2020 Naar boven

Toelichting griffie

In het voorliggende memo informeert het college de raad over de stand van zaken met betrekking tot het Vispoortplein 16, de voormalige Meisjesvakschool. Daarnaast geeft het college een reactie op de verschillende verzoeken zoals deze in de motie "Behoud voormalige Meisjesvakschool" (2019-M0021, 16 december 2019) zijn geformuleerd.

Het college stelt dat een ontwikkelaar het perceel in 2013 na onder andere bestuurlijk overleg met de gemeente Zutphen heeft gekocht van de Rijksgebouwendienst. Het doel van de ontwikkelaar is (zorg)appartementen realiseren. Inmiddels heeft de gemeente kwalitatieve (welstand, stedenbouw en cultuurhistorie) afspraken gemaakt met de ontwikkelaar en is er een proces afgesproken voor het ontwerp van de ontwikkeling van de locatie.

De bevoegdheid om het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen ligt conform de Erfgoedverordening Zutphen 2018 bij het college. Het college geeft echter aan hier op inhoudelijke gronden van af te zien.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 23-04-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdA
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag bij Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool (23-04-2020)

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad