Pagina delen

Ontslag mevr. M. van Ast als Forumlid van de Stadspartij

Het presidium stelt voor :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van de Stadspartij mevrouw M. van Ast.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de Stadspartij heeft laten weten dat mevrouw Van Ast vanwege persoonlijke omstandigheden heeft aangegeven geen Forumlid meer te willen zijn.

Beoogd effect

Het door de fractievoorzitter van de Stadspartij verzochte ontslag van mevrouw Van Ast als Forumlid voor de fractie van de Stadspartij honoreren.

Argumenten

1.1 Besluit nemen over ontslag en benoeming is vereist.
Artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 schrijft voor dat het Forumlidmaatschap eindigt op verzoek van het Forumlid zelf of zijn fractievoorzitter. Benoeming en ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, apparatuur en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0090

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 10 september 2021 met nummerb e s l u i t :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van de Stadspartij mevrouw M. van Ast.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 20 september 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-09-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Behandeld in