Pagina delen

Ontslag Forumlid Edward Althoff en benoeming Forumlid Tim ter Steege voor CDA

Het presidium stelt voor :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van het CDA de heer Edward Althoff;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van het CDA de heer Tim ter Steege.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van het CDA heeft aangegeven een aanpassing in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een wisseling van Forumleden bij het CDA.

Argumenten

Besluit nemen over ontslag en benoeming is vereist.
Op grond van artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoeming en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, apparatuur en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0050

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 20 mei 2022 met nummer


Gelet op artikel 1:4 eerste, derde en zesde lid van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019;


b e s l u i t :

  1. Te ontslaan als Forumlid voor de fractie van het CDA de heer Edward Althoff;
  2. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van het CDA de heer Tim ter Steege.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 30 mei 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-05-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Behandeld in