Pagina delen

Memo inzake de Prognosebrief 2020

Inhoud

Zie de bijlagen.

Behandeld in Forum van 22 april 2020 Naar boven

Toelichting griffie

In 2019 heeft de raad de wens uitgesproken een prognosebrief toe te voegen aan de Planning & Control cyclus. De prognosebrief verschijnt in de maand maart van het begrotingsjaar. In deze brief informeert het college over het voorlopige jaarrekeningresultaat 2019 en over nieuwe feiten die van belang zijn voor de Programmabegroting 2020-2023. Deze brief is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de financiële positie van de gemeente Zutphen te versterken en betere sturingsinformatie aan uw raad aan te bieden.

 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 22-04-2020 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan het College voor een toelichting op de brief.

Het College meldt dat de brief een doorkijk geeft naar 2020 met een positief saldo van 3.2 miljoen euro, toe te voegen aan de algemene reserve. De meevallers zijn geen toevallers maar de organisatie is bezig om te besparen daar waar het mogelijk is. 

De VVD ziet een aantal positieve zaken, waaronder de aanvulling van de reserve maar zegt dat we er nog niet zijn, ook gezien de liquidatie van het Plein.

GroenLinks vraagt wanneer er een begroting op productniveau kan komen. Dit maakt het frequent delen van de informatie met de raad mogelijk, en zij wil graag weten op welke termijn dit mogelijk wordt.

Het College geeft aan dat de raad zelf over de begroting op productniveau gaat. Bij meerderheid kan dat. Een aantal verbeteringen zijn al gerealiseerd met budgetbeheer en de aanpassing van de mandaatregeling. Voor een groot deel kan dit nog beter, maar er worden stappen gezet.

D66 vindt dat de gemeente nog niet op een gezond spoor zit.

PvdA deelt de mening dat we er nog niet zijn, en vindt het knap dat er ondanks de situatie een reserve van 6.5 miljoen is en wil weten op welke weerstandsratio we uit komen.

Het College geeft aan dat daarvoor 7,5 miljoen nodig is, er is dus nog een slag nodig maar het op orde brengen heeft de hoogste prioriteit.

BewustZW zegt dat er beter een apart forum gewijd kan worden aan de structuur, om als raad te bepalen wat nodig is. Zij waarderen het aanbod van een aparte forum special over dit onderwerp.

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende is besproken.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in