Pagina delen

Korte statements naar aanleiding van besloten vergadering raad

Inhoud

Behandeld in Raad 30 mei 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-05-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

BesluitDe griffier leest in het openbaar de besluiten voor die de raad heeft genomen n.a.v. de door het college en burgemeester onder geheimhouding aan de raadsleden ter inzage gelegde stukken "Rapportages gedrag wethouder L. Werger"" De raad heeft besloten: 1. a. Geheimhouding op de stukken niet te bekrachtigen; 1.b. De samenvattingen van de rapportages per direct openbaar te maken; 1.c. alles behalve de samenvattingen wordt getoetst aan de hand van de WOO, waarbij belanghebbenden gelegenheid hebben een zienswijze te geven; 2. Een korte statement over de openbaar gemaakte stukken door de fracties mogelijk te maken.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in