Pagina delen

Klik hier voor link naar livestream

Griffie stelt voor :

Inhoud

https://zutphen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b568f58e-e643-4a55-bd5a-f70c89b71599

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2023-0020

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van Griffie van 28 maart 2023 met nummerb e s l u i t :

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in