Pagina delen

Insteek aankomende traject Regionale Energiestrategie en de relatie tot het traject van het Zutphens Energieakkoord

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 19 november 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Op 10 september 2018 is de bestuursopdracht Zutphen energieneutraal 2030 gepresenteerd in het Forum. Via deze bestuursopdracht van het college wordt aan de gemeentelijke ambities op het gebied van verduurzaming en opwekken van duurzame energie invulling gegeven

Om alvast inzichtelijk te maken wanneer en op welke wijze de raad in dit traject aan bod komt zal aan de raad in deze Forumvergadering een technische presentatie van het RES-traject en de relatie tot onze Zutphense ambities worden gegeven. In deze vergadering kan desgewenst worden toegelicht wat op de raad afkomt en welke ruimte er voor lokale keuzes is en hoe het  beoogde lokale traject rond de bestuursopdracht zich verhoudt tot het landelijke traject. In de Forumspecial van 24 januari 2019 is de ruimte om inhoudelijk in met elkaar in gesprek te gaan.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 19-11-2018 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDM Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Ze geeft aan dat er vanavond slechts ruimte is voor verhelderende vragen, niet voor politieke.

Namens het college geeft Jaya Sicco Smit, strateeg duurzaamheid van de gemeente Zutphen, een toelichting aan de hand van een presentatie. De forumleden kunnen vragen stellen tijdens haar verhaal.

Burgerbelang: Waarom focussen we op de sectoren “Gebouwde omgeving” en “Elektriciteit”?

Jaya Sicco Smit: Dat hebben wij niet bepaald in Zutphen.

BewustZW: De energietransitie heeft toch ook met de Omgevingswet te maken? De raad gaat straks omgevingsplannen vaststellen.

Jaya Sicco Smit: Dat klopt.

PvdA: Welk ruimtebeslag neemt warmte in?

Jaya Sicco Smit: Restwarmte en geothermie nemen minder ruimte in beslag dan windmolens en velden met zonnepanelen.

ChristenUnie: Maar opslag van energie neemt toch ook ruimte in beslag?

Jaya Sicco Smit: Ja, dat klopt. Dat is ook belangrijk. We zoeken nu naar mogelijkheden voor opslag.

PvdA: Is wijk 1 van wijk van de toekomst straks als eerste aan de beurt om van het aardgas af te gaan?

Jaya Sicco Smit: Nee, dat staat nog niet vast.

SP: Ik zie maar vier keuzes voor alternatieve duurzame energie: zon, wind, water en warmte. Waarom staan kernenergie en waterstof er niet bij?

Jaya Sicco Smit: Dat klopt. Die kunnen er ook bij. Maar dat zijn niet de meest waarschijnlijke nieuwe energievormen.

CDA: Wanneer komt het energieboek?

Jaya Sicco Smit: Op 24 januari 2019 verwacht ik de eerste versie.

PvdA: We moeten bewoners meenemen. Dat mis ik tot nu toe.

Jaya Sicco Smit: Dat klopt, we moeten het samen doen. Er komen Zutphense energietafels met de corporaties, waterschappen, netbeheerders, installateurs, aannemers en dergelijke.

SP: Wat gaat het allemaal kosten? Weten we dat al?

Voorzitter: Graag verhelderende vragen, geen politieke.

ChristenUnie: Nemen jullie de financiering mee?

Jaya Sicco Smit: Ja, we willen weten wat je nodig hebt om in actie te komen. Hoe gaan we het doen? Geld hoort daar zeker bij.

PvdA: Bewoners doen nu zelf al voorstellen in wijk 1.

BewustZW: Ik zie op een sheet staan “Bestuur”. Is dat college en raad?

Jaya Sicco Smit: De raad is het gemeentebestuur.

Burgerbelang: Wat stelt u straks exact aan de raad voor? Zitten daar budgetten bij?

Jaya Sicco Smit: Het gaat straks om inhoudelijke keuzes: welke wijk gaat als eerste van de aardgas af? Wat is de alternatieve duurzame energievorm? Het gaat niet alleen om geld.

VVD: Is er een analyse van waar het probleem zit?

Jaya Sicco Smit: Dat komt in het energieboek te staan.

CDA: Vanaf wanneer hebben we energietafels?

Jaya Sicco Smit: Vanaf 24 januari 2019.

ChristenUnie: Gaat het om eigen opwek van energie of kunnen we het ook groen inkopen?

Jaya Sicco Smit: In de RES (regionale energiestrategie) komt een soort bod op wat de gemeente Zutphen in de regio kan opwekken.

ChristenUnie: Hoe verhoudt zich dat tot energieneutraliteit?

Voorzitter: Dat is een vraag voor 24 januari 2019.

D66: Ik heb twee vragen:

-          Ik vind de financiële component onderbelicht. Veel technieken zijn nog onvoldoende uitgewerkt.

-          Ook de industrie komt onvoldoende aan bod.

Jaya Sicco Smit:

-          We nemen de financiering mee. De gemeente en de samenleving zullen de energietransitie moeten betalen.

-          We hebben de bedrijven nu niet genoemd. Ze verbruiken 41% van de energie.

Burgerbelang: Vindt Zutphen het wiel nu zelf uit? Of gaan we samen iets doen in de regio, met Brummen bijvoorbeeld?

Jaya Sicco Smit: Zeker. We gaan voor samenwerking. Morgen is er regionaal overleg met de andere raden in de regio.

Burgerbelang: Hoe gaat het nu bij de andere gemeenten?

Voorzitter: Graag feitelijke/verhelderende vragen.

Jaya Sicco Smit: We gaan samen als regio afspraken maken, maar lokaal keuzes maken.

D66: Wie is er morgen bij?

CDA: Ik heb de samenhang tussen vanavond en morgen gemist. Hoe staat het met de wijken die van het aardgas af gaan?

Jaya Sicco Smit: Eind 2019 komt er een eerste planning.

PvdA: In Noordveen is het gasnet afgeschreven.

SP: Iedere regio houdt mogelijk de energie voor zichzelf. Hoe gaan we dat oplossen?

College: Dat is een “wat als”-vraag. Het is nu te vroeg om die vraag te beantwoorden.

GroenLinks: Ik heb twee vragen:

-          Er is een fonds voor zon op scholen. Daarvoor is toestemming van de gemeente nodig.

-          Hoe staat het met het onderzoek naar het warmtenet?

College:

-          We zijn nu met scholen in gesprek. Er komt snel een goed gezamenlijk voorstel.

-          Het onderzoek naar het warmtenet loopt nog. Er is nog geen concreet plan. Het is ingewikkeld.

Ik roep iedereen op morgen in Twello aanwezig te zijn.

De voorzitter sluit het forum.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in