Pagina delen

Herbenoeming dhr. A.B.M. Gloerich extern lid van de rekenkamercommissie

Het presidium stelt voor :

Te herbenoemen als extern lid van de Rekenkamercommissie Zutphen de heer A.B.M. Gloerich, met terugwerkende kracht per 10 oktober 2020.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De benoemingstermijn van dhr. A.B.M. Gloerich verloopt in oktober 2020, en de heer Gloerich komt graag voor herbenoeming in aanmerking.

 

Beoogd effect

Om de lopende processen van de Rekenkamercommissie Zutphen te waarborgen, de voorgestelde kandidaat te herbenoemen.

 

Argumenten

Besluit nemen over ontslag en benoeming is vereist

De Rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden, waaronder de voorzitter, en twee raadsvertegenwoordigers (Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Zutphen 2016). Als de Rekenkamercommissie ook na het zomerreces weer compleet is, kunnen de voorgestelde onderzoeken in het onderzoeksprogramma 2020-21 van de commissie zo veel mogelijk doorgang vinden. 

 

Kanttekeningen

-

 

Bijlagen

-

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0080

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 7 september 2020 met nummerb e s l u i t :

Te herbenoemen als extern lid van de Rekenkamercommissie Zutphen de heer A.B.M. Gloerich, met terugwerkende kracht per 10 oktober 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 oktober 2020 (18:30 - 19:00) Naar boven

Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

;
Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 5 oktober 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 05-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer

Behandeld in Raad 12 oktober 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-10-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings