Pagina delen

Forumspecial In gesprek met stakeholders over ontwikkelingen in de gezondheidszorg 26 oktober 2021

Inhoud

Gelre ziekenhuizen werkt aan een strategie ‘Koers 2025 – Zorg beter voor elkaar’. Onderdeel van deze strategie is het inrichten van locatieprofielen voor de locaties van Gelre ziekenhuizen, Zutphen en Apeldoorn. Dit doen zij om de kwaliteit van zorg, de toegankelijkheid en doelmatigheid de komende jaren nog verder te verbeteren. 

De gemeenteraad van Zutphen is op 23 september 2021 door twee gastsprekers in algemene zin bijgepraat over ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg en mogelijke effecten hiervan op het ziekenhuis in Zutphen. De heer Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health en Gezondheidseconoom, heeft een presentatie gegeven over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in brede zin.  Vervolgens heeft de heer Arne Bouma, zorgeconoom in Zutphen, een presentatie gegeven over de regionale ontwikkelingen.

Om een goed beeld van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in relatie tot de ontwikkelingen in Gelre ziekenhuizen locatie Zutphen te kunnen krijgen, wil de gemeenteraad van Zutphen nu graag in gesprek met een aantal stakeholders uit de zorgsector. In deze bijeenkomst wil de gemeenteraad met u in gesprek over de volgende vraagstukken:

  1. Kunt u in beeld brengen wat de effecten zijn van de maatregelen (scenario’s) die Arne Bouwma in zijn presentatie op 23 september 2021 heeft geschetst (onderaan deze uitnodiging bijgevoegd) voor uw doelgroep?
  2. Wat zijn in uw optiek ideeën voor het vervolg (bijvoorbeeld nut en noodzaak om samen op te trekken)?

Nadat we over deze twee vraagstukken het gesprek hebben gevoerd, zal

  1. Het college een reactie geven op de bijdragen van de stakeholders en het vervolg schetsen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 26 oktober 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 26-10-2021 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller en S.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM. Roerdink en M.G.S. Siemes
D66
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

Zie videotulen.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in