Pagina delen

Financiële steun aan 'Noodhulp voor Hatay Turkije'

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Inhoud

Zie de bijlagen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2023-0011

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 februari 2023 met nummerb e s l u i t :

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 9 februari 2023 (20:00 - 22:00) Naar boven

Verslag van de vergadering

Zie voor tekst inspreekrecht de bijlage.

 

;
Datum 09-02-2023 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Jaeger
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Verslag van de vergadering

zie verslag spreekrecht in bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in