Pagina delen

Fietsen in Zutphen

Inhoud

Zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 20 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Vanuit de raad is het verzoek gekomen om een beeldvormend forum te agenderen over 'Fietsen in Zutphen'. Het forum gaat daarbij o.a. in gesprek met de Fietsersbond, afdeling Zutphen/Lochem over het huidige beleid en de plannen die er liggen.

Aan het eind van het Forum zal het college worden gevraagd een reactie te geven over hetgeen is gewisseld in het Forum.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 20-11-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Verslag van de vergadering

 De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Fietsen in Zutphen”. De voorzitter geeft het woord eerst aan GroenLinks als indieners van dit forum. Hierna krijg de heer Jansen namens de Fietsersbond afd. Zutphen/Lochem het woord.

 GroenLinks: Twee jaar geleden hebben we in het forum het gehad over fiets parkeerplekken.

We kunnen trots zijn op wat we in de afgelopen paar jaar bereikt hebben met het verbeteren van de fiets parkeerplekken. Complimenten aan de gemeente en het ambtelijk apparaat. Het schrijven van de Fietsersbond geeft dat er nog steeds zaken zijn die we kunnen verbeteren. Wij denken dat het verstandig is om in de komende raadsperiode Fietsen weer hoog op de politieke agenda zetten.

 Jansen: Dank dat we mogen toelichten wat we in briefvorm hebben aangeleverd. Net zoals vier jaar geleden hebben we in de aanloop van de gemeenteraad verkiezingen ook contact gezocht. Dit heeft een aantal verbeteringen opgeleverd.

Zie verder de presentatie waarin verscheidene verbeterpunten worden opgesomd.

 PvdA: We missen in de presentatie de kruising Spittaalstraat – GraafOtto singel. Als de fietsers het gevoel hebben dat ze aan de goden overgeleverd zijn dan is het wel op die kruising.

 Jansen: U bedoeld dat de fietsers daar gelijk voorrang krijgen en dat het een lastige situatie is. Hierover is over nagedacht en het is de enige plek in Nederland. De gemeente heeft gekozen om de het licht voor fietsers zo kort mogelijk op groen te houden. Fietsers moeten dan op letten aan wie ze voorrang moeten geven.

 PvdA: Maar niemand houdt zich goed aan de verkeersregels. Ik vind het nog steeds gevaarlijk.

 Jansen: U heeft gelijk. Ik heb een keuzes moeten maken voor de route die ik voor de presentatie heb gemaakt.

VVD: Hoe zit het met de fietsenstallingen? Hebt u nog suggesties of wensen?

 Jansen: Twee jaar geleden zoals GroenLinks al aan gaf hebben we een voorstel hierover ingediend en hier is gevolg aangegeven. Het is al beter dan het ooit was. Het kan beter. Niet aan alle wensen van toen is voldaan maar we best nog een keer een exercitie doen.

 Lijst van Vliet: Ik heb een viertal vragen:

1. Is het beter om rode loper vanuit Warnsveld te laten lopen via de Warnsveldseweg en door te laten lopen naar de Laarstraat Door deze aanwezigheid vervalt de route via de Paulus Potterstraat.

2. Is het mogelijk om de Spittaalstraat autoluw te maken en auto)s via de toekomstige Poort van Zuid?

3. Toekomstige Poort van Zuid fietser luwte maken en fietsers via Spittaalstraat en in Zuidpark een plek te creëren voor een fietsenstalling?

4. Fietsers op de rode loper voorrang te geven.

 Jansen: Over punt vier zijn we het eens. Vwb punt 1 de rode loper over de Warsnveldseweg is de kruising met de Den Eltenweg een doorn in de ogen van de Fietsersbond. Den Eltenweg is een provinciaal weg is en als gemeente kun je wel enige invloed daarop uitoefenen. Maar tot dusverre hebben onze pogingen om iets te wijzigen niets uitgehaald.

We de hebben gekozen voor de Paulus Potterstraat is dat fietsoversteek is er al is. De Paulus potterstraat kan beter qua verkeer.

Vwb punt 2 en 3 moet u bij de gemeente zijn en we zijn zeker voorstander van om Spittaalstraat autoluw te maken.

 Burgerbelang: Niet alles moet geasfalteerd worden. Het past niet altijd bij de stadsbeeld op die plekken. Elementen verharding kun je ook beter toepassen in gebieden waar je veel maken hebt met wortelgroei. Verder zorgt voor elementen verharding ook voor veiligheid. Door het stuiteren effect op klinkers verminder je snelheid op je e-bike.

 Stadspartij: Wij zien nog een paar andere knelpunten. Zo zien we dat scholieren van de vrije school bij de Vispoort - haven oversteken. Dit is een al zeer gevaarlijk punt. En nu gaat de vrije school uitbreiden. Hoe zitten jullie met de advisering?

Een ander knelpunt dat we missen is de spoortunnel bij de RFC.

 Jansen: Ik ben het eens met de genoemde punten van de Stadspartij. De fietsbond heeft een meldpunt op internet waar knelpunten gemeld kunnen worden. Wij denken graag mee om bij te dragen aan oplossingen. De scholierenfiets routes zouden nog eens onder de loep genomen kunnen worden en met wellicht de punten die door Stadspartij genoemd zijn voorrang kunnen krijgen.

D66:   Op sommige plekken worden wordt fietsverkeer gebruikt om snelheid af te remmen bijv de Voorsterallee. Daar zij auto)s die moeten uitwijken naar links en nemen dan ze de helft van het fietspad. Hoe denken jullie daarover?

Jansen: Het gaat om gedrag van de weggebruikers.

 SP: Van der Cappelenlaan-Deventerweg worden aangepast. Het lijkt ons handig als dat gekke stukje daarin wordt meegenomen. Wij denken dat de gemeente zelf capabel genoeg is om te kiezen welke verharding er gebruikt moet worden afhankelijk van de locatie in Zutphen zoals Burgerbelang al aangaf.

 ChristenUnie: De fietsenstalling aan de voorkant van het station is vaak bomvol. De laatste tijd je kom steeds meer fietsen buiten tegen. Is het mogelijk dat er nog meer betere plekken komen? Heeft de fietsersbond nog suggesties?

 Jansen: Aan de achterkant van station is er nog genoeg ruimte. Bewegwijzering meer na de fietsenstalling aan de achterkant is een suggestie. Daarnaast is het ook weer een kwestie van gedrag. De fietser gaat bij wijze van spreken het liefst met zijn fiets de winkel in.

 Voorzitter: De vraag is het mogelijk dat er nog meer betere plekken komen is een mooie vraag voor het College.

 GroenLinks: Is de fietsersbond op de hoogte van experimenten met regensensoren? Als het regent gaat het verkeerslicht eerder op groen. En hoe werkt het_

 Jansen: Wel over gelezen maar weet niet hoe het werkt. In Apeldoorn is er een traject waar het werkt.

 Lijst van Vliet: Het werkt via een gps signaal welke is afgestemd op een satelliet signaal. Het weet waar het regent en waar het niet regent.

 GroenLinks: Kunnen we Fietsstad in 2019 zijn?

Van wanneer dateert het huidige fietsbeleid?

 VVD: Wat gaat College met deze kennis/prioriteitenlijst vanuit de fietsersbond doen?

 Voorzitter: Ik geef de heer Jansen nog eerst het woord voor dat het College antwoord geeft

 Jansen: Ons doel was om het nu op de agenda te krijgen en via deze manier het Fietsen goed in verkiesprogramma te krijgen zodat de kiezers weten ze kiezen en wat ze daarna kunnen verwachten. We zijn wel een partner om mee te denken.

 Burgerbelang: Het valt op dat sommige plaatjes van fietsovergangen tijdens de presentatie deelprojecten lijken te zijn. Op deze manier krijg je een lappendeken van verschillende overgangen voor fietsers. De gemeente zou moet kijken hoe ze beleid kunnen voeren om die overgangen beter aan te kunnen sluiten aan bestaande aansluitingen.

 CDA: Nog een argumenten voor verharde wegelementen is het bezinken van regenwater.

 College:De prioriteitenlijst is heel fijn en zeer nuttig. Hierin willen we graag samen in optrekken met de fietsersbond.

Fietsstad 2019 zouden we heel graag willen maar dan hebben wel nog iets nodig. Mobiliteitsplan met enkel pagina)s gewijd fietsen dateert uit 2008. Het is voor een stukje herzien. Hier moeten we ook verder mee aan het werk. Het is aandachtspunt hoe je bij de nieuwe fietsstalling in de parkeergarage bij het station komt. Er is geld gereserveerd in de voorjaarsnota voor de snelfiets route Deventer-Zutphen. Het is een moeilijk lastige kwestie om iets aan de provinciale weg verandert te krijgen. In 2018 is onderzoek gestart hoe Paulus Potterstraat beter kan en de eerste gesprekken zijn al gepland.

De vragen mbt Spittaalstraat en de Poort van Zuid is een lastig vraagstuk. Maar we zijn het over eens dat het gaat om de stad zo fiets veilig mogelijk te maken.

Als laatste de elementen verharding. Is het niet mogelijk een klinker uit te vinden die zo glad aan elkaar kan worden gelegd zodat we er geen last van hebben als fietsers.

Burgergbelang: De stenen zijn duurzaam.

 PvdA: Met Co2 kunnen je stenen bakken en maken

 College: Is die dan zo glad dat je er fijn over heen fietst?

 Burgerbelang: Dat is geen optie om klinkers als asfalt uit te laten zien. Het is een optisch iets en het geeft ook nog een stukje veiligheid om minder hard te gaan op je e-bike.

 Jansen: Fietsersbond is niet voor om alles te gaan asfalteren. Maar houdt wel rekening met onderhoud van wegen die bestraat zijn.

 College: In het aangeleverde stuk staat een mooie oproep en laten we dit dan ook te harte nemen om in het verkiezingsprogramma veel aandacht te besteden aan de fiets.

 GroenLinks: GroenLinks heeft de Fiets een prominente plek gegeven in het verkiezingsprogramma en roept andere partijen dit ook te doen. En laten we na de verkiezing om een aan de slag te gaan met een herziening van het huidige mobiliteitsplan waar we weer 5 tot 10 jaar mee voor uitkunnen.

 PvdA: heeft het ook stuk van de Fietsersbond opgenomen in hun verkiezingsprogramma.

 Voorzitter: De voorzitter bedankt de heer Jansen voor de presentatie en antwoorden.

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in