Pagina delen

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2015-6   Diverse ramingen.

Inhoud

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0006

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 januari 2015 met nummer 50289b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2015-6   Diverse ramingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 26-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 26-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof