Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015

Onderwerp Diverse begrotingswijzigingen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015

Onderwerp Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 26 januari 2015
ProgrammaB. Financiën
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder O.W. Bosch
Inlichtingen bij H. Nijkamp
0575 587342 h.nijkamp@zutphen.nl
Soort bevoegdheidBudgetrecht
BeleidsvrijheidRuim
Programmabegrotingswijziging2015-6
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2015-6   Diverse ramingen.

Inhoud

Bijlagen

50289 - 2015-6

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0006

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 januari 2015 met nummer 50289;b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2015-6   Diverse ramingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 26 januari 2015

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00)


Toelichting griffie:

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum: 26-01-2015
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Voorzitter: A.IJ. Pepers
Griffier: G.J.J.M. Pletzers
Notulist: J.F.A. Kerkhof

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl