Pagina delen

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 19 mei 2014

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2014-13   Diverse ramingen.

Inhoud

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0062

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 april 2014 met nummer 24381b e s l u i t :

2014-13 Diverse ramingen (pdf)

De navolgende begrotingswijziging vast te stellen

             2014 –13    Diverse ramingen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 19 mei 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 19-05-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 19 mei 2014 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Het betreft hier de verwerking van diverse ramingen in de lopende begroting. Het vaststellen van de begroting en dus ook het wijzigen daarvan is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 19-05-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof