Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 19 mei 2014

Onderwerp Diverse begrotingswijzigingen...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 19 mei 2014

Onderwerp Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 19 mei 2014
ProgrammaB. Financiën
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder E.H. Willeumier-Noordhoff
Inlichtingen bij H. Nijkamp
0575 587342 h.nijkamp@zutphen.nl
Soort bevoegdheidBudgetrecht
BeleidsvrijheidBeperkt
Programmabegrotingswijziging2014-13
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2014-13   Diverse ramingen.

Inhoud

Bijlagen

2014-13 Diverse ramingen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0062

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 april 2014 met nummer 24381;b e s l u i t :

2014-13 Diverse ramingen (pdf)

De navolgende begrotingswijziging vast te stellen

             2014 –13    Diverse ramingen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 19 mei 2014 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 19 mei 2014

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Technisch Blok 19 mei 2014 (20:30 - 21:00)


Toelichting griffie:
Het betreft hier de verwerking van diverse ramingen in de lopende begroting. Het vaststellen van de begroting en dus ook het wijzigen daarvan is een bevoegdheid van de raad.
Raadsadviseur: G Pletzers

Datum: 19-05-2014
Tijd: 20:30 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: G.J.J.M. Pletzers
Notulist: J.F.A. Kerkhof

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl